Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 1: 43-51: Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ thánh Barthôlômêô - một Tông đồ được Thiên Chúa chọn gọi trong cách thế đặc biệt.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN A


LỄ THÁNH BARTÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ


NGÀY 24/08/2020

 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 1: 43-51)
 

Hôm sau, Đức Giê-su quyết định đi tới miền Ga-li-lê. Người gặp ông Phi-líp-phê và nói: "Anh hãy theo tôi".44 Ông Phi-líp-phê là người Bết-xai-đa, cùng quê với các ông An-rê và Phê-rô.45 Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: "Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét".46 Ông Na-tha-na-en liền bảo: "Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?" Ông Phi-líp-phê trả lời: "Cứ đến mà xem!"47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối".48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi?" Đức Giê-su trả lời: "Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi".49 Ông Na-tha-na-en nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!"50 Đức Giê-su đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa".51 Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người".

                Suy niệm

Ngày 15/12/2018, một ngày tràn đầy niềm vui, Đức cha Massimo Camisasca của giáo phận Reggio Emilia Guastalla đã đặt tay truyền chức linh mục cho thầy phó tế Alberto Debbi. 

Ơn gọi của cha Alberto Debbi là một hành trình thật đặc biệt. Ở tuổi 42, với bằng cấp bác sĩ, một tương lai tươi sáng đã và đang mở rộng cánh cửa với cha, một mái gia đình êm ấm đang chờ đợi cha, nhưng cha đã quyết định để tất cả sang một bên và long trọng tuyên thệ trở thành linh mục của Chúa Kitô để phục vụ tha nhân hơn nữa.

Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ thánh Barthôlômêô - một Tông đồ được Thiên Chúa chọn gọi trong cách thế đặc biệt. Trong khi ông đang cố gắng để tìm hiểu về một Đức Giêsu theo cách diễn đạt của sách Luật Môsê và các ngôn sứ, thì chính Philipphê lại giới thiệu cho Nathanael, tức là Barthôlômêô, một Đức Giêsu khác với suy nghĩ của ông. “Ông Philípphê trả lời: Cứ đến mà xem”. 

Quả thực, khi gặp Đức Giêsu, Barthôlômêô đã được chinh phục bởi Người. “Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối”. Như vậy, Đức Giêsu đã hiểu quá rõ con người thật của Barthôlômêô, một con người lòng dạ thẳng ngay.

Mỗi người chúng ta cũng được Thiên Chúa kêu gọi theo những cách thế và ơn gọi khác nhau, điều quan trọng nơi chúng ta là nội tâm, lòng thành thực và sự khát khao chân thành mà chúng ta dấn thân phục vụ. Thiên Chúa không bao giờ đếm chúng ta có bao nhiêu tài năng hay bao nhiêu yếu đuối, mà Ngài luôn chú ý đến tấm lòng chân thực, tình yêu và sự hy sinh dấn thân cho những giá trị của Tin Mừng.

Lạy Chúa, xin thắp lên trong chúng con lòng nhiệt thành dấn thân cho tình yêu của Chúa. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường