Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Mt 23: 13-22: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN C
 
 
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 23: 13-22)
 

13“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. [ 14Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn]. 15“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hoả ngục gấp đôi các người. 16“Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người bảo: ‘Ai chỉ Đền Thờ mà thề, thì có thề cũng như không; còn ai chỉ vàng trong Đền Thờ mà thề, thì bị ràng buộc’. 17Đồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay Đền Thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? 18Các người còn nói: ‘Ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thề cũng như không; nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề, thì bị ràng buộc’. 19Đồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? 20Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề. 21Và ai chỉ Đền Thờ mà thề, là chỉ Đền Thờ và Đấng ngự ở đó mà thề. 22Và ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề.

Suy niệm

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và Pharisêu giả hình!”

Chúng ta có thể nhận ra Chúa Giêsu đã nhiều lần quở mắng “khốn” trong đoạn Tin Mừng mà chúng ta suy niệm hôm nay. Người là Đấng hiền lành và khiêm nhường, Người đến để ban ơn phúc và cứu chữa những tâm hồn sai lạc, lầm lỗi. Vậy mà hôm nay, Chúa Giêsu lại nặng lời với các kinh sư và những người Pharisêu, cho thấy Người rất buồn và tức giận những người không chỉ từ chối vào Nước Trời, nhưng còn ngăn cấm người khác vào. Người lên án sự giả dối của họ.

Dưới ánh sáng của bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cần ý thức rằng, không ai trong chúng ta là những người hoàn hảo, tốt lành. Chúng ta cần khiêm tốn nhìn nhận rằng, tất cả chúng ta đều cần đến lòng thương xót của Chúa. Điều quan trọng là chúng ta có thẳng thắn nhìn xem, có làm cớ cho ai vấp phạm, có ngăn cản ai đón nhận Tin Mừng của Chúa hay không! Chúng ta cần kiểm điểm lòng mình xem có khi nào lời nói và việc làm của mình ngăn cản những người chung quanh chúng ta, nhất là những người trong gia đình, trong khu xóm, bạn hữu nhận rằng sự hiện hữu của Thiên Chúa và đón nhận ơn cứu độ của Ngài hay không!

Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết sống chân thành và trung thực để mọi người chung quanh nhận biết tình yêu và lòng thương xót của Chúa đang hoạt động và sinh hoa trái nơi chính cuộc đời của chúng ta.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, xin tha thứ cho chúng con vì những lần vô tình hay hữu ý mà chúng con đã làm cho tha nhân không nhận ra tình yêu và hồng ân cứu độ của Chúa dành cho nhân loại. Xin giúp chúng con luôn biết hoán cải và canh tân đời sống của mình để trở nên những khí cụ hữu dụng, rao truyền Tin Mừng và lòng thương xót của Chúa đến cho anh chị em mình. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường