Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 8: 16-18: "Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hủ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng"...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN C

THÁNH PIÔ PIETREICINA, LINH MỤC
 
 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 8: 16-18)
 

16Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. 17Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. 18Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất. 

Suy niệm 

"Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hủ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng". 

Lời Chúa trên đây đang nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của mình trong cuộc sống hằng ngày, là phải trở nên ánh sáng cho thế gian. Ánh sáng cuộc đời chúng ta được Chúa Giê-su dạy là phải đặt trên đế cao để mọi người đều nhìn thấy. Ở đây không phải là hình thức phô trương khả năng và việc làm, nhưng một khi sống theo Lời Chúa dạy thì ánh sáng cuộc đời chúng ta tự nhiên sẽ có sức lan tỏa, luôn phản ánh lời nói và việc làm như thầy Giê-su trong cung cách của mình. 

Chúa Giê-su nói: "Thầy là ánh sáng thế gian". Người môn đệ khi đi theo Chúa Giê-su luôn được kêu gọi phải trở nên ánh sáng như Thầy của mình. Bởi vì Chúa Giê-su không đào tạo người môn đệ trở thành kẻ gieo bóng tối: Bóng tối tiền bạc, hưởng thụ, ích kỷ, thành kiến, đam mê lạc thú, v.v. 

Xin Mẹ Maria nâng đỡ chúng con trên bước đường theo Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con biết chọn Lời Chúa, gương sống của Chúa là bài học duy nhất để chúng con luôn trở thành ánh sáng cho thế gian. Amen. 

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường