Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Thánh Vinh-Sơn Phaolô mà chúng ta mừng kính hôm nay là một môn đệ của Chúa Kitô, ngài cũng đã làm như vậy. Chăm sóc và lo lắng cho người nghèo và những người bị bỏ rơi. Ngài làm điều đó bởi vì ngài ý thức rằng ngài là môn đệ của Chúa, và Chúa thì yêu thương những người nghèo và bị bỏ rơi...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ HAI TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 27/09/2021


GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9,46-50)

46 Một câu hỏi chợt đến với các môn đệ: trong các ông, ai là người lớn nhất?47 Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình48 và nói với các ông: "Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất”.49 Ông Gio-an lên tiếng nói: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy”.50 Đức Giê-su bảo ông: "Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!”

SUY NIỆM

Trong một xã hội mà phụ nữ và trẻ em không được tôn trọng, thì lời dạy của Chúa Giêsu: “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy… đó là kẻ lớn nhất” trở thành một lời dạy gây kinh ngạc cho nhiều người, nhất là những người có quyền hành. Ngay cả trong xã hội hôm nay, điều này vẫn là lời nói làm thắc mắc cho nhiều người: Tại sao tiếp đón trẻ nhỏ vì danh Chúa, lại là kẻ lớn nhất trong Nước Trời? Không phải chúng ta vẫn đón tiếp và yêu thương trẻ nhỏ vì danh Chúa đó sao?

Trẻ em mà Chúa nói ở đây chính là đại diện cho người môn đệ của Chúa. Trẻ em có những đặc tính gì? Đó có phải là nhỏ bé, ngây thơ trong tâm trí, thấp kém trong xã hội, khiêm tốn và tầm thường? Những đặc tính phụ thuộc của trẻ em lại trở thành hình ảnh đáng để cho chúng ta chú ý, bởi vì còn nhỏ, và không có khả năng tự vệ, nên trẻ con phụ thuộc vào người lớn. Tính chất phụ thuộc này là đặc tính của trẻ nhỏ, và một cách tuyệt vời, đó là tính cách mà Chúa Giêsu cần nơi người môn đệ, Chúa cần nơi chúng ta. Người môn đệ không phải là cần một tính cách như trẻ nhỏ, cho bằng cần một sự phụ thuộc vào chính Chúa là Thầy của mình. Vì thế trong đức tin, người môn đệ lệ thuộc vào Chúa. Và khi lệ thuộc vào Chúa thì chắc chắn trở thành người lớn nhất, bởi Chúa chính là người lớn nhất trong Nước Trời.

Thánh Vinh-Sơn Phaolô mà chúng ta mừng kính hôm nay là một môn đệ của Chúa Kitô, ngài cũng đã làm như vậy. Chăm sóc và lo lắng cho người nghèo và những người bị bỏ rơi. Ngài làm điều đó bởi vì ngài ý thức rằng ngài là môn đệ của Chúa, và Chúa thì yêu thương những người nghèo và bị bỏ rơi.

Lạy Chúa, đã bao lần con tìm kiếm những thứ ngoài Chúa. Con cảm thấy thích thú, nhưng Chúa thì không. Lạy Chúa, xin nhớ đến con lúc con lạc xa đường lối của Chúa. Amen.