Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên B - Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng

Tin Mừng Mt 18:1-5: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu giáo huấn các Tông đồ phải hóa nên như trẻ nhỏ, để kêu gọi chúng ta biết sống chân thật trước mặt Thiên Chúa và với bản thân. Như vậy, Chúa Giêsu đã tuyên bố tinh thần trẻ thơ là điều kiện thiết yếu để được vào Nước Trời.

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN - NĂM B

Ngày 01.10.2018


LỄ THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (18:1-5) 

1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?"2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông3 và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.4 Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.5 Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy”.

Suy niệm

“Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”.

Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu giáo huấn các Tông đồ phải hóa nên như trẻ nhỏ, để kêu gọi chúng ta biết sống chân thật trước mặt Thiên Chúa và với bản thân. Như vậy, Chúa Giêsu đã tuyên bố tinh thần trẻ thơ là điều kiện thiết yếu để được vào Nước Trời.

Lời giáo huấn của Chúa Giêsu đã được thực hiện cách cụ thể nơi bản thân và cuộc sống của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu.

Dựa vào cuốn “Truyện của một linh hồn” và những cách chú giải đáng tin cậy nhất, chúng ta có thể khẳng định con đường nên thánh của thánh nữ Têrêsa là “con đường thơ ấu”; nghĩa là sống tâm tình đức tin như là tình cảm yêu mến của đứa con đối với cha mình.

Têrêsa đã mất mẹ khá sớm, bởi thế sự dịu hiền của người cha đã bao bọc thánh nữ suốt quãng đời thơ ấu. Một ngày kia Têrêsa chỉ lên trời và nói với cha: “Cha ơi! Xem kìa, tên con đã được viết trên trời”.

Dù còn rất nhỏ, từ thuở nên ba, Têrêsa nhớ rằng mình đã không từ chối Chúa điều gì. Ngài đã sửa tính cứng đầu, ích kỷ và hay thay đổi. Lúc nên mười, ngài ngã bệnh nặng. Nhưng ngài đã thấy tượng Đức Trinh nữ Maria mỉm cười với mình và cơn bệnh biến mất.

Têrêsa luôn nghĩ tới những sự trên trời. Từ nhỏ đã quyết tâm nên thánh, Têrêsa muốn sớm được tận hiến cho Chúa. Tuy chưa đủ tuổi nhưng ý “Chúa muốn” và ngài đã được nhập dòng Kín theo ước nguyện dưới thời Đức Giáo hoàng Lêô XIII.

Ngày khấn dòng, Têrêsa đã cầu nguyện: “Ôi Chúa Giêsu, con xin Chúa ơn an bình và tình yêu vô bờ bến. Xin cho con được tử đạo trong lòng hay thân xác, hay tốt hơn được tử đạo cả hai”. Và thánh nữ đã nên thánh theo con đường “thơ ấu” của mình.

Lạy thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, xin ngài bảo trợ để chúng con thêm tin tưởng nơi tình yêu quan phòng của Chúa là Cha yêu thương. Xin thánh nữ cũng giúp cho chúng con biết nên thánh theo con đường thơ ấu như ngài. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường