Clock-Time

Suy Niệm Thứ hai tuần XXVI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 9: 46 - 50: Lời dạy bảo của Chúa Giê-su trong Tin Mừng hôm nay là lời mời gọi cho những ai muốn bước vào con đường tình yêu của Thầy Giê-su thì hãy sống tinh thần phục vụ. 
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN C

 

LỄ THÁNH GIÊRÔNIMÔ, LINH MỤC

 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9: 46-50)

46 Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất?47 Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình48 và nói với các ông: "Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất."49 Ông Gio-an lên tiếng nói: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy."50 Đức Giê-su bảo ông: "Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta! "

SUY NIỆM

 

Lời dạy bảo của Chúa Giê-su trong Tin Mừng hôm nay là lời mời gọi cho những ai muốn bước vào con đường tình yêu của Thầy Giê-su thì hãy sống tinh thần phục vụ. 

Ngày nay, chúng ta thường nghe nói nhiều về quyền lợi của các phe nhóm trong các đảng phái như là lợi ích nhóm. Những người lãnh đạo liên kết với nhau trong việc cai trị và điều hành tổ chức hay đảng phái của mình bằng những liên minh để chia nhau quyền lực và lợi ích. Điều này khiến cho những người khác bị ức chế, và nhất là nêu đó là những người lãnh đạo một quốc gia, thì nó làm cho dân chúng giảm sút niềm tin. 

Là những người bước theo Chúa Giê-su, người môn đệ của Chúa phải biết đi theo con đường của Người đã vạch ra, đã bước đi: đến để phục vụ, chứ không để được người khác phục vụ. Vì khi người lãnh đạo biết phục vụ những người thuộc cấp thì người ấy mới biết được nhu cầu của thuộc cấp cần gì và phải làm gì để đưa họ thăng tiến. Trái lại, nếu người lãnh đạo chỉ biết ăn trên ngồi trước, chỉ biết đục nước béo cò, chỉ biết ngồi trên đầu trên có kẻ khác, thì người lãnh đạo đó không bao giờ là người lãnh đạo tốt lành, chân chính. 

Hôm nay cũng là ngày chúng ta kính nhớ thánh Giê-rô-ni-mô - một thầy dạy Thánh Kinh. Nhờ những nỗ lực và công khó của ngài mà chúng ta có được toàn bộ những giáo huấn quan trong của Chúa Giê-su. Nhờ đó mà chúng ta có thể tìm ra con đường chân lý, con đường đưa đến hạnh phúc trọn đầy. Chúng ta hãy luôn khắc ghi lời dạy của thánh nhân: “không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Ki-tô”. Và ước chi lời nhắc nhở này luôn được chúng ta thực thi mỗi ngày trong cuộc sống qua việc chuyên cần và chăm chỉ đọc Thánh Kinh. Chắc chắn Chúa sẽ giúp chúng ta sống tốt vai trò của người môn đệ Chúa. 

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết say mê học và đọc Lời Chúa trong Sách Thánh, để chúng con có nguồn sức sống và trợ lực của Chúa mà sống hạnh phúc. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường