Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên (Lc 9:46-50) - GKGĐ GP Phú Cường

Trong việc khắc hoạ lại hình ảnh sống động của Chúa Kitô, người phục vụ đích thực, tròn đầy ý nghĩa, thì những vị thánh đương đại như mẹ Têrêsa Calcutta hay thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, là những gương mẫu được ưa chuộng và rất được mến mộ giữa lòng thế giới hôm nay.

GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9,46-50)

46 Khi ấy, các môn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng : trong các ông, ai là người lớn nhất? 47 Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình 48 và nói với các ông: "Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh thầy, là tiếp đón chính thầy; và ai tiếp đón thầy, là tiếp đón Đấng đã sai thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất”. 49 Ông Gio-an lên tiếng nói: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy”. 50 Đức Giê-su bảo ông: "Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!”.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Giêsu nhiều lần dạy các môn đệ cung cách phục vụ: phục vụ vô vị lợi, phục vụ khiêm tốn, phục vụ như Chúa cúi xuống phục vụ, rửa chân cho các môn đệ. Chúa Giêsu yêu thương phục vụ các môn đệ như người tôi tớ.

Ngày hôm nay, ngôn từ phục vụ ấy vẫn còn nguyên ý nghĩa, nhưng cách thực hành dường như trở nên biến dạng. Có khi nhân danh sự phục vụ, nghe thì hay lắm nhưng làm thì như là quan quyền, cung cách hành chính, nặng nề, hạch xách và trịch thượng như kẻ bề trên! Người làm lớn phải trở nên bé nhỏ, khiêm tốn, biết phục vụ mới là người làm lớn.

Đức Giáo hoàng Phanxicô, trong triều đại Giáo hoàng của mình, những năm qua không ngừng sống và kêu gọi các giám mục, linh mục, hàng giáo sĩ nói chung phải mặc lấy tâm tình và giáo huấn của Chúa Kitô. Không thể khoác lên mình chiếc áo phục vụ như một tu phục, mà còn phải có trong mình dòng máu xả thân phục vụ nên giống Chúa Giêsu. Ngài cho thế giới thấy điều đó qua cách sống giản dị nhưng đầy sung mãn của ơn gọi tận hiến trong tư cách người mục tử nhân hậu. Qua cách sống, làm việc và giảng dạy ấy, ngài muốn Hội thánh của Chúa, nơi mà mỗi chúng ta trong tư cách phục vụ Hội thánh, phục vụ anh chị em mình, phải xê dịch được nguyên nghĩa của từ phục vụ này. Phục vụ phải đúng nghĩa của nó, không chỉ là một chức vụ qua thánh chức được Hội thánh trao ban, mà còn qua chức vụ ấy gắn liền với trách nhiệm, với sự dấn thân không ngừng nghỉ cho những đòi buộc nên giống Chúa Kitô, mỗi Kitô hữu phải nên như một Kitô khác giữa lòng nhân loại.

Trong việc khắc hoạ lại hình ảnh sống động của Chúa Kitô, người phục vụ đích thực, tròn đầy ý nghĩa, thì những vị thánh đương đại như mẹ Têrêsa Calcutta hay thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, là những gương mẫu được ưa chuộng và rất được mến mộ giữa lòng thế giới hôm nay.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con mỗi lần chiêm ngắm Chúa là mỗi lần chúng con mặc lấy tâm tình khiêm tốn hết mực mà phục vụ anh chị em chúng con. Amen.