Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Lc 10: 25-37: Chúa Giêsu chỉ cho ông bài học tình yêu, qua câu chuyện: "Người Samaritanô nhân hậu". Chúa đã giúp cho ông nhận ra rằng nếu ta khởi sự yêu thương với câu hỏi “Ai là anh em của tôi?” thì chúng ta đang giới hạn tình yêu thương của mình lại...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

TH
Ứ HAI TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN


 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 10: 25-37)

25 Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia ta.ì26 Người đáp: "Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? "27 Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình."28 Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống."29 Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi? "30 Đức Giê-su đáp: "Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết.31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi.32 Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi.33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương.34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác."36 Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? "37 Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy."
 
SUY NIỆM

 

Có thể nói, người thông luật là người nắm rất rõ bộ luật Do Thái. Ông còn là người rất cầu tiến và khao khát sự tốt lành thật sự. Ông biết rõ luật Chúa tóm gọn trong điều này: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình". Và trong lòng ông vẫn khắc khoải kiếm tìm phương thế để có được sự sống đời đời. Chỉ có điều ông thiếu một sự cụ thể hóa lề luật vào cuộc sống. Chính vì thế, Chúa Giêsu sẵn sàng tỏ bày cho ông phương cách để có sự sống đời đời.

Chúa Giêsu chỉ cho ông bài học tình yêu, qua câu chuyện: "Người Samaritanô nhân hậu". Chúa đã giúp cho ông nhận ra rằng nếu ta khởi sự yêu thương với câu hỏi “Ai là anh em của tôi?” thì chúng ta đang giới hạn tình yêu thương của mình lại, chỉ dành cho những người cùng máu mủ, người họ hàng thân bằng quyến thuộc, đồng hương hay là người cùng hội cùng thuyền với mình. Còn khi Chúa Giêsu giúp ông đặt lại câu hỏi “Tôi là anh em của ai?” để rồi khi trả lời được câu ấy, ông tự biết sẽ làm gì. 

Người anh em, người thân cận của chúng ta chính là người cần đến sự trợ giúp của chúng ta. Và với những trường hợp cần giúp đỡ như thế, tôi có chịu mở rộng lòng mình ra không, tôi có tử tế, có bác ái với anh chị em để giúp họ không hay là tôi cứ khư khư với sự ích kỷ của mình?

Lạy Chúa, xin mở rộng lòng chúng con để chúng con luôn biết sống bao dung. Xin mở rộng tay chúng con để chúng con biết chìa đôi tay mình ra giúp đỡ người cần đến chúng con vì họ chính là anh chị em chúng con vậy. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường