Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên (Lc 10:25-37) - GKGĐ GP Phú Cường

Đi vào ngưỡng cửa đời đời là đi vào một cuộc sống có con tim biết thổn thức với tất cả nhu cầu của anh chị em mình. Theo thánh Gioan Kim Khẩu, nếu chúng ta không thể nhận ra người ăn xin hiện diện ở cửa nhà thờ thì chúng ta cũng không thể nhận ra Chúa Giêsu hiện diện nơi Thánh Thể.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (10,25-37)

25 Hôm ấy, có người thông luật đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”.26 Người đáp: "Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?”.27 Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình”.28 Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống”.29 Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi?”.30 Đức Giê-su đáp: "Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết.31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi.32 Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi.33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương.34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác”.36 Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?”.37 Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy”. Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy”.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

“Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”

Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta có thể tóm gọn trong chữ “Hãy yêu”, và Chúa Giêsu nói: hãy làm như vậy thì sẽ được sống! Theo dụ ngôn người Samari nhân hậu, chúng ta thấy một khi đã yêu thì không phân biệt, không giới hạn: Yêu ai? Họ có xứng đáng để mình yêu không? Nhưng luôn mở rộng tấm lòng quảng đại với tha nhân: đặc biệt là người cần sự cứu giúp.

Giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn. Vị tư tế và thầy Lêvi đã giới hạn tình yêu của mình trong những khoản luật, trong sự tính toán thiệt hơn: sợ liên lụy, sợ ô uế, sợ phiền toái, sợ phải mất tiền… Một khi đã sợ, tâm trí sẽ co lại trong tất cả những lý do thoái thác làm việc thiện. Người Samari không bị ràng buộc bởi luật, không sợ liên lụy, mất danh giá, không ngại cho đi… nên đã không ngần ngại giúp người cần giúp đỡ. Người Samari này đã yêu không giới hạn. Người Samari đã thực sự trở nên công dân của Nước Trời.

Đi vào ngưỡng cửa đời đời là đi vào một cuộc sống có con tim biết thổn thức với tất cả nhu cầu của anh chị em mình. Theo thánh Gioan Kim Khẩu, nếu chúng ta không thể nhận ra người ăn xin hiện diện ở cửa nhà thờ thì chúng ta cũng không thể nhận ra Chúa Giêsu hiện diện nơi Thánh Thể. Ai cũng ước mong có sự sống đời đời, tuy vậy, điều chúng ta thực hiện lại không nói lên ước mong đó. Thánh Gioan khẳng định nếu chúng ta nói chúng ta yêu mến Chúa mà lại thờ ơ với anh chị em mình thì chúng ta là kẻ nói dối. Và quả thật, những mâu thuẫn ấy vẫn tồn tại trong cuộc sống hằng ngày, vẫn còn đó những phân biệt đối xử và kì thị những ai không cùng tôn giáo, dân tộc, gia đình mình.

Lạy Chúa, để được trở nên công dân Nước Trời, chúng con cần phải biến đổi bản thân thật nhiều để có thể giữ giới răn yêu thương của Chúa. Xin Chúa biến đổi trái tim chúng con nên giống trái tim Chúa. Amen.