Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 11: 29-32: Người khôn ngoan và cầu thị thì biết học từ trong cuộc sống ngay cả những điều đơn giản. Nhận thức để biết mình dốt cũng là một cuộc hoán cải. Học để mình tiến bộ cũng là con đường đạt đến sự thông tuệ, khôn ngoan. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN A


 
 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 11: 29-32)

29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.
 
SUY NIỆM

 

Cổ nhân có câu: người khen ta thật lòng thì chỉ là bạn ta. Người chê ta thật lòng mới thực là thầy dạy ta. 

Thông thường, ai cũng muốn nghe những lời khôn ngoan thông thái. Chỉ có kẻ ngu đần mới chấp nhận sự ngu muội của mình thôi. Tuy nhiên, sự thật nơi sự khôn ngoan thông thái đôi lúc lại đụng chạm đến những vùng u tối của lòng mình, nó đào xới những cấm kỵ mà chúng ta che giấu, đơn giản vì nó xấu. Mà cái xấu thì không ai thích khoe cả. 

Người khôn ngoan và cầu thị thì biết học từ trong cuộc sống ngay cả những điều đơn giản. Nhận thức để biết mình dốt cũng là một cuộc hoán cải. Học để mình tiến bộ cũng là con đường đạt đến sự thông tuệ, khôn ngoan. 

Chúa Giêsu nhắc lại chuyện thành Ninive thời của tiên tri Giona như một điển tích để làm bài học cho người đương thời. Chúa Giêsu cũng nhắc đến chuyện nữ hoàng phương Nam đến để nghe những lời khôn ngoan của vua Salomon là để soi lòng mở trí cho những người Do Thái bấy giờ. Tuy nhiên, điều gì đã làm cho những người này khó chịu, và chính họ sẽ không nhận được một dấu lạ nào từ Chúa Giêsu? Sự kiêu căng, ngạo mạn và thói tự mãn đã ngăn cản họ đón nhận những lời khôn ngoan, và đây cũng chính là khởi đầu cho sự hoán cải của họ. Dân thành Ninivê nghe lời của Giona rồi hoán cải, nữ hoàng phương Nam nghe lời khôn ngoan của Salomon mà học hỏi, còn họ thì không. 

Trong đời sống hằng ngày, có nhiều lúc chúng ta cố chấp nên chẳng giải quyết được gì. Có những lúc chúng ta tự mãn nên cũng không được chi. Thói kiêu căng ngạo mạn khiến ta giữ mãi sự ngu muội, không tiếp thu được cái mới, cái hay từ cuộc sống. Cuộc đời mà ngừng học hỏi sẽ làm chúng ta ở mãi trong sự ngu dốt của chính mình. Trong đời sống đạo mà thiếu sự hoán cải thì biết khi nào mới nên hoàn thiện được. Hoán cải để sửa mình, hoán cải để hoàn thiện, hoán cải để nên con cái Chúa. Và hoán cải cũng là khởi đầu của sự khôn ngoan đích thực.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết mình sai lỗi, biết mình phạm tội rất nhiều, nhưng chúng con thiếu can đảm nhận lỗi và sửa đổi, vì chúng con thiếu khiêm nhường, thiếu ơn Chúa. Xin ban ơn hoán cải cho chúng con mỗi ngày. Amen.   

 GKGĐ Giáo Phận Phú Cường