Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 11: 29-32: Phụng vụ Lời Chúa hôm nay tập trung vào sức mạnh của việc rao giảng Tin Mừng. Lời Chúa được rao giảng chất chứa dồi dào ơn cứu độ. Chúng ta phải sẵn sàng tiếp nhận và lắng nghe Lời ấy. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN C


 
 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 11: 29-32)

29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.
 
SUY NIỆM

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay tập trung vào sức mạnh của việc rao giảng Tin Mừng. Lời Chúa được rao giảng chất chứa dồi dào ơn cứu độ. Chúng ta phải sẵn sàng tiếp nhận và lắng nghe Lời ấy. Lắng nghe Tin Mừng, nó nhắc nhớ lời mời gọi của câu Thánh vịnh: “Ôi, chớ gì hôm nay anh em hãy nghe tiếng Người: đừng cứng lòng nữa” (Tv 95,8).

Trong Bài đọc I, thánh Phaolô tự giới thiệu mình và việc tông đồ của mình cho các tín hữu Rôma, một cộng đoàn không phải do ngài thành lập, nhưng ngài rất yêu thương và ngài muốn xin họ trợ giúp ngài tiến hành dự án rao giảng Tin Mừng cho Tây Ban Nha. Các dòng chữ đầu của lá thư mô tả sức năng động của ơn cứu độ của Thiên Chúa, chuyển từ tính chất cá biệt sang tính chất phổ quát: trong Đức Kitô, ơn cứu độ không còn là đặc ân dành riêng cho một hạng người nào, nhưng được dành cho mọi người, cả những người ở xa.

Bài Tin Mừng nói với chúng ta về những người xa lạ và mối quan hệ của họ với Thiên Chúa. Thầy được vây quanh bởi đám đông xô đẩy Người, và Người tố giác thái độ xấu xí làm hạ giá kinh nghiệm đức tin: sự say mê tìm kiếm những dấu lạ. Thế hệ mà Đức Giêsu đang nói với là thế hệ “gian ác” vì nó liên tục đòi những dấu lạ bề ngoài, như thể muốn nhốt chặt Thiên Chúa và ý muốn cứu độ của Người vào trong những khuôn khổ chật hẹp của một mối tương quan ma thuật, tự động, dựa theo tương quan nhân quả, được điều chỉnh và kiểm soát bởi quyền lực của con người.

Lạy Chúa, chúng con vẫn thường xin ơn Chúa cho gia đình mình được bình an và nhiều ơn khác. Nhưng nhiều khi chúng con chỉ biết mong mỏi Chúa ban ơn, mà chính chúng con không xây dựng đời sống yêu thương, tôn trọng, thuận hòa. Xin Chúa giúp chúng con ý thức và biết cộng tác với ơn Chúa để Tin Mừng đích thực của Chúa đến với mọi người. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường