Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 6: 12-19: Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu chọn gọi mười hai tông đồ. Chọn gọi các tông đồ là chọn gọi những người kế thừa cho sứ vụ loan báo Tin Mừng tình thương của Thiên Chúa...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN C


LỄ KÍNH THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA – TÔNG ĐỒ

 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 6: 12-19)

Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon mà Người gọi là Phêrô, rồi đến ông Anrê, anh của ông; sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philípphê, Batôlômêô, Mátthêu, Tôma, Giacôbê con ông Anphê, Simon biệt danh là quá khích, Giuđa con ông Giacôbê, và Giuđa Ítcariốt, người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giuđê, Giêrusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xiđôn đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.


Suy niệm

Thầy Giêsu gọi và chọn mười hai môn đệ không chỉ là những người học trò nhỏ lắng nghe lời Thầy, nhưng trở nên người bạn hữu với Thầy (x. Ga 15), người bạn hữu tiếp tục sứ mạng của Thầy khi mang nhiều hoa trái (x. Ga 15) trong sứ vụ đem Tin Mừng cho nhân gian, đó là sứ vụ đem ánh sáng cứu độ mà Chúa Kitô được ủy thác khi Người đến trần gian.

Người gọi các môn đệ “Các anh hãy theo Thầy” (Mt 4,19), một lời mời gọi lên đường. Hãy gắn bó với Thầy và chia sẻ thao thức của Thầy: Lên đường cùng Thầy chung tay gánh vác sứ vụ mang ánh sáng tình yêu cứu độ.

Người môn đệ theo Chúa bỏ lại cái an toàn êm đềm bên gia đình, bên vợ con như Phêrô, êm ấm bên nghề nghiệp trong khoang thuyền, cạnh người cha đang vá lưới như trường hợp của Giacôbê và Gioan, chấp nhận ra khơi, bóc mình ra khỏi khung cảnh sống quen thuộc. Chấp nhận bấp bênh, không nhà cửa, không nghề nghiệp, để có thể đi đến mọi nhà, gặp mọi người, trong sự tận tụy chu toàn sứ mệnh loan báo Nước Thiên Chúa.

Trong cuộc sống hằng ngày, Thiên Chúa vẫn gọi mỗi người trở nên môn đệ, bạn hữu trong bất cứ vị trí nào của cuộc sống: người linh mục, tu sĩ làm môn đệ qua đời sống thánh hiến cuộc sống cho sứ mạng, là bạn hữu và là người môn đệ đem ánh sáng Tin Mừng cho anh chị em. Người tín hữu Chúa Kitô trong bí tích Thanh Tẩy, chúng ta được trao một ngọn nến cháy sáng, ánh sáng đó trong thời gian trở nên sáng rực với tinh thần nghe tiếng gọi và từ bỏ bước theo.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa chọn gọi các môn đệ, các tông đồ để các ông lên đường đến với muôn dân, đem Tin Mừng tình thương cứu độ của Chúa cho họ. Xin giúp chúng con cũng biết noi gương các tông đồ và đặc biêt là tông đồ Simon và Giuđa mà chúng con mừng kính hôm nay trong sự trung tín và nhiệt thành với sứ vụ mà Chúa trao trong ngày nhận lãnh bí tích Thanh Tẩy, để luôn sinh nhiều hoa trái trong đời sống chúng con là hăng say tìm kiếm, dẫn đưa các linh hồn về cho Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường