Clock-Time

Suy niệm Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 12- 14: Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra giáo huấn “hãy mời”, nhưng đó là mời bốn loại người: “nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù”.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN C
 

THÁNH CARÔLÔ BORRÔMÊÔ, GIÁM MỤC


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 14: 12-14)

12 Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi.13 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.14 Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại”.

Suy niệm

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra giáo huấn “hãy mời”, nhưng đó là mời bốn loại người: “nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù”. Giáo huấn này thật nghịch lý, vì khi mời những người đó, chủ tiệc không những không được đáp lễ, mà lúc này phải chấp nhận bao phiền phức với những thực khách “không nên mời” như vậy; không chừng bữa tiệc sẽ nhàm chán vì sự hiện diện của họ.

Vì thế, Chúa Giêsu đề nghị một cách khác, đó là đừng tính toán khi mời người khác dự tiệc. Nhưng hãy đãi tiệc và ban phát theo tiếng gọi của con tim rộng mở, nhằm đến phúc lợi cho tha nhân. Không ngại gian nan, không chờ đáp trả. Vì Thiên Chúa giàu lòng thương xót, bao giờ Ngài cũng bù đắp lại cho ta về những việc ta đã làm cho tha nhân.

Để giải quyết vấn đề này, ta hãy nghe lại lời khuyên của thánh Phaolô: “Anh em đừng mắc nợ ai điều gì, ngoại trừ lòng mến” (Rm 13, 8a). Vâng chính lòng mến mới liên kết con người lại với nhau, còn công bằng chỉ là mức khởi đầu. Chính do lòng mến, tình yêu thương, ai cũng là chủ nợ, đồng thời, cũng là con nợ, và trong cuộc sống mai sau, ta vẫn có cái gì đó để nhận lại.

Lạy Chúa, xin cho chúng con là những người Kitô hữu, luôn biết sống yêu thương, để thay đổi lối sống và cách cư xử với anh em mà chúng con tiếp xúc hằng ngày, hầu những việc chúng con đã làm ở đời này sẽ theo chúng con vào sự sống đời sau. Amen. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường