Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Hôm nay, ngày lễ mừng kính các thánh nam nữ, Giáo hội đọc lại bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Một bài giảng âm vang chữ “Phúc”. Chúa đã lên núi để viết nên chữ “Phúc” để chỉ cho người ta thấy đâu là đường đi vào chân trời hạnh phúc. Hạnh phúc này không phải hạnh phúc chóng qua nhưng là hạnh phúc muôn đời. Hạnh phúc đích thực là hạnh phúc được ở trong Nhà Chúa, trong Nước Trời.
SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ HAI TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ


NGÀY 1/11/2021

GKGD Giáo Phận Phú Cường

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (5,1-12)

1Hôm đó, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng dạy họ rằng:3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế”.

SUY NIỆM

Hôm nay, ngày lễ mừng kính các thánh nam nữ, Giáo hội đọc lại bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Một bài giảng âm vang chữ “Phúc”. Chúa đã lên núi để viết nên chữ “Phúc” để chỉ cho người ta thấy đâu là đường đi vào chân trời hạnh phúc. Hạnh phúc này không phải hạnh phúc chóng qua nhưng là hạnh phúc muôn đời. Hạnh phúc đích thực là hạnh phúc được ở trong Nhà Chúa, trong Nước Trời.

Hình ảnh các môn đệ hôm nay đến gần Thầy Giêsu gợi lên hình ảnh của những ai ở gần Chúa, nên giống Chúa, thì người đó hạnh phúc, và học được bài học lớn để nhận được chữ Phúc Chúa tặng ban. Các thánh hôm nay chúng ta mừng kính cũng là những người với sự nỗ lực của bản thân và ơn Chúa, không ngừng kết hợp với Chúa, ở gần Chúa hơn mỗi ngày. Các thánh là những con người có những yếu đuối và cả tội lỗi như chúng ta. Thế nhưng các ngài đã làm gương cho chúng ta trong niềm xác tín về sự thánh thiện cho dẫu phải sống nghèo, phải đau buồn, cảm thấy bị đói khát điều công chính, và có khi bị bách hại vì chính những điều tốt lành mình làm.

Sống thánh thời nay quả thật không dễ dàng. Bởi lẽ, chủ nghĩa tương đối lan tràn, người ta vội vã viết chữ Phúc với những nét đơn giản và có khi tầm thường. Giảm nhẹ sự thánh thiêng, chúng ta dễ dàng coi thường phẩm giá “thánh” của mình. Thánh Phêrô nhắc nhở chúng ta rằng: "Anh em là dòng giống được tuyển chọn, là tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện để rao giảng Ðấng đã gọi anh em". (Pr 2,3). Chính vì thế, hiệp thông cùng các thánh, chúng ta được mời gọi sống hết mình để xứng đáng với những hy sinh, đau khổ mà các thánh đã cố công xây dựng cho Hội Thánh: Dân Thiên Chúa, một dân tộc thánh thiện.

Lạy Chúa Giêsu là Đấng Thánh, là Thầy của các thánh nhân, xin cho chúng con biết chạy đến bên Chúa mỗi ngày, để được nghe lời Chúa dạy, vững vàng trước những thách đố của thời đại, kiên trung theo Chúa đến cùng dẫu cho phải chịu những hy sinh khốn khó. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.