Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên Năm C (Lc 14,12-14) - GKGĐ GP Phú Cường

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay gợi lên một cuộc đối nhân xử thế khác với lối suy nghĩa thực dụng của con người, nghĩa là khi cho ai cái gì thì mình cũng mong có sự đáp trả trở lại. Bởi thế, trong bài trình thuật của thánh Luca, chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi”...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ HAI TUẦN XXXI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C

NGÀY 31/10/2022

GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (14,12-14)

12 Lúc ấy, Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi.13 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.14 Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại”.

SUY NIỆM

Trong tất cả những loại nợ thì “nợ tình” là món nợ khiến người ta khổ tâm nhất! Bởi lẽ hầu hết những người “cho vay” thứ nợ này đều không mong được trả, và những người muốn trả cũng không thể trả được.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay gợi lên một cuộc đối nhân xử thế khác với lối suy nghĩa thực dụng của con người, nghĩa là khi cho ai cái gì thì mình cũng mong có sự đáp trả trở lại. Bởi thế, trong bài trình thuật của thánh Luca, chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi”.

Ở đây nếu đọc theo bản văn về mặt chữ thì xem ra Chúa Giêsu không thuận tình với việc chúng ta xây dựng mối tương quan với anh em, bạn bè, mà Người lại muốn chúng ta xây dựng tương quan với người nghèo khổ: “khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù”. Như vậy, chúng ta hiểu lầm ý nghĩa của Lời Chúa dạy.

Chúa Giêsu không cản trở chúng ta xây dựng mối tương quan tươi đẹp của tình anh chị em và bạn bè với nhau, mà Người muốn chúng ta vượt xa hơn ranh giới của tình anh chị em để hướng đến với tất cả mọi người, đăc biệt người nghèo, người đau khổ, khó khăn và tội lỗi. Chúng ta hãy trao cho họ một tình yêu vô vị lợi, một tình yêu không tính toán và không mong đáp trả: “anh em hãy lấy tinh thần yêu thương mà giúp đỡ nhau” (Gal 5,13). Như thế mọi người sẽ có được một niềm hạnh phúc trong chính tình yêu của Chúa.