Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 17: 1-6: Việc gìn giữ, bảo vệ và phát triển đức tin Kitô giáo không chỉ là nghĩa vụ của hàng giáo sĩ, hay những tu sĩ và các giáo lý viên hoặc những người là vú bõ đỡ đầu mà là chính những người Kitô hữu chúng ta được mang danh môn đệ Chúa Kitô.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN


LỄ THÁNH MARTINÔ, GIÁM MỤC


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 17: 1-6)

27Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không thể nào không xảy ra gương xấu, nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu. Thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn là làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này. Các con hãy cẩn thận: nếu có anh em con lỗi phạm con hãy răn bảo nó, và nếu nó hối cải, thì hãy tha thứ cho nó cho dù một ngày nó phạm đến con bảy lần, và bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: "Tôi hối hận", thì con hãy tha thứ cho nó. Các tông đồ thưa với Chúa rằng: "Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con". Chúa liền phán rằng: "Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: ‘Hãy trốc rễ lên và xuống mọc dưới biển‘, nó liền vâng lời các con“.

Suy niệm

Việc gìn giữ, bảo vệ và phát triển đức tin Kitô giáo không chỉ là nghĩa vụ của hàng giáo sĩ, hay những tu sĩ và các giáo lý viên hoặc những người là vú bõ đỡ đầu. Đã là Kitô hữu, chúng ta được mang danh môn đệ Chúa Kitô, ngay khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, chúng ta được mời gọi sống đời sống mới. Đời sống của người môn đệ được nhắn nhủ, được gởi trao trách nhiệm bảo vệ sự tinh tuyền nguyên vẹn của đức tin nơi cộng đồng và được mời gọi để trở nên người nâng đỡ đức tin cho kẻ khác.

Không gì quý giá và quan trọng cho bằng đức tin, bởi vì đức tin mang lại sự sống hạnh phúc đời đời. Các thánh giáo phụ đã dùng sự khôn ngoan để gìn giữ đức tin, các thánh tử đạo đã dùng sự can trường để bảo vệ đức tin. Vậy đến lượt chúng ta là thành phần của Hội Thánh, là hậu duệ của các ngài, thừa hưởng gia sản đức tin của các ngài truyền lại, chúng ta cũng hãy là người vun đắp cho đức tin của cộng đoàn được triển nở, tránh việc làm phương hại, gây gương mù gương xấu làm cho cộng đoàn suy sụp đức tin.

Lạy Chúa, xin gia tăng đức tin cho chúng con, cũng như củng cố niềm tin nơi cộng đoàn bằng chính đời sống nêu gương sáng của mỗi người chúng con. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường