Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 17: 1-6: Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta thực thi hai bổn phận đối với tha nhân: một là phải sống làm sao để không gây cớ vấp phạm cho người khác...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊNTin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 17: 1-6)

 
1 Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã!2 Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã.3 Anh em hãy đề phòng!4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: "Tôi hối hận", thì anh cũng phải tha cho nó."5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con."6 Chúa đáp: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ vâng lời anh em.

SUY NIỆM

Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta thực thi hai bổn phận đối với tha nhân: một là phải sống làm sao để không gây cớ vấp phạm cho người khác; hai là phải biết tha thứ cho nhau.

Khi nào thì chúng ta gây cớ vấp phạm cho người khác? Đó là khi chính chúng ta tạo ra gương xấu qua dù chỉ một lời nói, hoặc một hành động không tốt, không đẹp, lúc đó nó sẽ tạo dịp cho người khác vấp phạm, sa ngã và phạm tội. Chúa Giêsu đã quyết liệt lên án cách nặng nề những ai làm gương mù gương xấu cho người khác, đến nỗi Chúa đưa ra án phạt cho những ai cố tình làm gương xấu là tử hình: “Thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn là làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này”.

Ngược lại với lối sống tạo ra gương xấu, thì hành động tha thứ lại tạo ra gương tốt lành cho người khác. Cha mẹ, anh em, bạn bè … không biết tha thứ cho nhau thì tạo ra một bầu khí sống nặng nề, chia rẽ, thậm chí còn kéo theo cả một thế hệ không biết sống tha thứ cho nhau. Tha thứ là một hành động cao vời của tình yêu thương, nó diễn tả sự cảm thông và tôn trọng nhau, nó còn là dược liệu trị những vết thương tinh thần, và có sức mạnh vực dậy những con người lầm lỗi, chán nãn và thất vọng.

Để sống được hại bổn phận này, Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải có lòng tin và sống đức tin vào Thiên Chúa trong cuộc sống mỗi ngày. Sống đức tin sẽ là chìa khóa dẫn chúng ta đi vào những tương quan tốt đẹp với tha nhân và với chính Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con có đủ sứ mạnh và đủ can đảm thực thi những điều Chúa chỉ dạy, nhờ đó chúng con luôn trở thành những chứng nhân tốt lành của Chúa Giữa thế gian này. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường