Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 18: 35-43: Hình ảnh người mù trong Tin mừng hôm nay đã phản ánh trung thực thân phận con người trong cuộc lữ hành đức tin. Con người không thể tự cứu mình...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊNTin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 18: 35-43)

 
35 Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường.36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì.37 Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó.38 Anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! "39 Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! "40 Đức Giê-su dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi:41 "Anh muốn tôi làm gì cho anh? " Anh ta đáp: "Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được."42 Đức Giê-su nói: "Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."43 Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.


SUY NIỆM

 
“Anh hãy thấy đi ! Lòng tin của anh đã cứu anh”.

Thân phận người mù thật đáng thương. Họ không thể chiêm ngưỡng vũ trụ chung quanh. Họ không thể thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên. Họ không thể phân biệt đường đi và đánh giá được các sự vật bê ngoài… Vì vậy người mù luôn sống trong bi quan và thất vọng.
Từ thân phận người mù thể xác có thể chúng ta biết thân phận người mù đức tin. Đau khổ và thất vọng.

Đức Giêsu, sự hiện hữu của ơn cứu độ Thiên Chúa ban cho con người. qua Chúa Giêsu, với đức tin thì con người sẽ được cứu độ, được giải thoát và được hưởng sự sống đời. Chính Chúa Giêsu đã cứu chữa khỏi mù thể xác để trả lại cho anh mù phẩm giá làm người và cũng mở mắt đức tin để cho anh nhận ra Người là “Con vua Đavít”, tức là Đấng Cứu Thế.

Hình ảnh người mù trong Tin mừng hôm nay đã phản ánh trung thực thân phận con người trong cuộc lữ hành đức tin. Con người không thể tự cứu mình và cũng cũng không một ai có thể cứu giúp con người, ngoài Đức Kitô, Đấng Cứu độ duy nhất có thể giải thoát con người khỏi bóng tối của tội lỗi và sự chết, dẫn đưa con người vào miền ánh sáng của ân sủng, sự sống của Chúa. Vì thế chúng ta hãy đặt niềm tin tưởng vào Đức Kitô, và trung thành bước theo Người trong hành trình đức tin của mình.

“Anh hãy thấy đi ! Lòng tin của anh đã cứu anh”. “lập tức anh ta nhìn thấy được và đi theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa”. Thiên Chúa không mong muốn con người cám ơn Chúa, nhưng tạ ơn Chúa cũng là hồng ân Chúa ban. Vì thế cách cám ơn Chúa giá trị nhất là hãy theo Chúa, nghĩa là thánh hóa bản thân theo tinh thần của Chúa Kitô, tôn vinh Chúa bằng cuộc sống thánh thiện của mình.

Lạy Chúa, xin mở mắt đức tin cho chúng con, để chúng con có thể khám phá và đón nhận Chúa nơi bàn tiệc Thánh Thể hôm nay. Amen

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường