Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm 29-12, Bát Nhật Giáng Sinh (Lc 2:22-35) - GKGĐ Gp Phú Cường

Chúng ta đang sống trong những ngày Bát nhật Giáng Sinh. Niềm vui giáng sinh còn đang rộn ràng trong biết bao tâm hồn. Chúng ta tiếp tục cảm nhận niềm vui ấy cùng với Đức Mẹ Maria và thánh Giuse khi mang Hài nhi Giêsu lên đền thờ Giêrusalem để chu toàn hai bổn phận của lề luật: Thanh tẩy cho Mẹ Maria sau khi sinh con và dâng Đức Giêsu là con trai đầu lòng cho Thiên Chúa.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH
Ngày 29/12/2022

GKGĐ Gp Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (2,22-35)

2 Khi đã đến ngày lễ Thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa,23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa",24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông.26 Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa.27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người,28 thì ông ẵm lấy Hài nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:29 "Muôn lạy Chúa, giờ đây

theo lời Ngài đã hứa,xin để tôi tớ này được an bình ra đi.30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài”.33 Cha và mẹ Hài nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người.34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài nhi: "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng;35 và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”.

SUY NIỆM

Chúng ta đang sống trong những ngày Bát nhật Giáng Sinh. Niềm vui giáng sinh còn đang rộn ràng trong biết bao tâm hồn. Chúng ta tiếp tục cảm nhận niềm vui ấy cùng với Đức Mẹ Maria và thánh Giuse khi mang Hài nhi Giêsu lên đền thờ Giêrusalem để chu toàn hai bổn phận của lề luật: Thanh tẩy cho Mẹ Maria sau khi sinh con và dâng Đức Giêsu là con trai đầu lòng cho Thiên Chúa.

Câu chuyện hôm nay không chỉ có Hài nhi Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse mà còn có ông Simêon. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần hằng ngự trên ông (c. 25). Ông thật là diễm phúc, vì Hài nhi Giêsu là Đấng Cứu Thế đã đến viếng thăm dân Người. Ông lại là người được bồng ẵm Hài nhi trên tay. Niềm hạnh phúc lớn lao khiến ông ca lên bài ca chúc tụng Thiên Chúa: “Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ, Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài” (cc. 30-32).

Ông Simêon được thấy và ẵm Hài nhi Giêsu là điều thật mãn nguyện. Ông xin cho được ơn an bình ra đi. Điều này làm cho cha mẹ Hài nhi Giêsu ngạc nhiên, vì Thiên Chúa cũng tỏ mình ra cho nhiều người được biết về Con trẻ như vậy.

Hôm nay, chúng ta không bồng ẵm Hài nhi Giêsu trên tay, nhưng chúng ta còn diễm phúc hơn ông Simêon là được rước Mình và Máu Chúa Giêsu vào lòng. Quả thật, chúng ta phải ca tụng và cảm tạ Thiên Chúa với tâm tình sốt sắng hơn là bài ca của ông Simêon!

Lạy Chúa Hài Nhi Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả các thành viên trong gia đình. Xin giúp chúng con luôn trung thành và cậy trông vào Chúa để được bình an và phó thác mọi sự khi có Chúa ở cùng chúng con. Amen.