Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Mùa Chay I (Mt 7:7-12) - GKGĐ GP Phú Cường

Có Chúa không? Chúa ở đâu? Sao Chúa lặng thinh và khoanh tay? Chúa có lòng thương xót không? Chúa có toàn năng không? Những câu hỏi đớn đau khiến một số người mất đức tin.

Suy niệm Lời Chúa
THỨ NĂM TUẦN I MÙA CHAY
Ngày 10/3/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (7,7-12)

7 Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 9 Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? 10 Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? 11 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao? 12 Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó”.

SUY NIỆM

 Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 7,7-8).

Biết bao người đã tin vào lời này của Đức Giêsu và đã cầu xin. Nhiều người đã được nhận lời, nghĩa là đã được như lòng mình nguyện xin. Tuy nhiên, một số người khác vẫn đau khổ vì thấy không được nhận lời. Mặc dù họ xin những điều rất bình thường, những điều rất tự nhiên, rất hợp lẽ như xin ơn bỏ được ma tuý, xin cho tìm được công việc thích hợp hay trong mùa đại dịch vừa qua, bao nhiêu người đã cầu xin được ơn chữa lành khỏi bệnh CoViD-19. Có Chúa không? Chúa ở đâu? Sao Chúa lặng thinh và khoanh tay? Chúa có lòng thương xót không? Chúa có toàn năng không? Những câu hỏi đớn đau khiến một số người mất đức tin.

 Điều này đặt ra câu hỏi: “Làm thế nào để chúng ta cầu nguyện và chúng ta phải cầu nguyện điều gì?”. Một cách lý tưởng, mọi lời cầu nguyện khi chúng ta thốt ra nên để cho thánh ý của Thiên Chúa được thành sự, không hơn không kém. Đây là điều có thể sẽ khó cầu nguyện hơn những gì chúng ta mong đợi. Thông thường, chúng ta có khuynh hướng cầu nguyện: “Ý của chúng ta được thực hiện” hơn là “thánh ý của Thiên Chúa”. Nhưng nếu chúng ta có thể xác tín một cách tuyệt đối rằng thánh ý của Thiên Chúa luôn tuyệt hảo và sẽ mang lại cho chúng ta “mọi sự tốt đẹp” thì việc tìm ý Chúa, cầu xin Chúa, và gõ vào cửa trái tim của Ngài sẽ phát sinh ân sủng dồi dào như Thiên Chúa mong muốn ban cho chúng ta. Qua lời cầu nguyện của chúng ta, Thiên Chúa sẽ ban những điều tốt đẹp cho những ai cầu xin những điều thật sự tốt cho ơn cứu độ đời đời.

Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện xin cho thánh ý Chúa được thể hiện trong mọi sự. Chúng con muốn tôn thờ Chúa trên hết mọi sự, và tin tưởng vào kế hoạch hoàn hảo của Chúa. Lạy Chúa, xin thương giúp chúng con biết từ bỏ ý riêng để luôn luôn tìm thánh ý Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.