Clock-Time

Suy niệm thứ Năm sau Chúa Nhật III Mùa Chay - Ở Giữa Các Ông

Tại sao Chúa lại chọn một dân tộc bé nhỏ so với các nước chung quanh, cù lần vì chẳng có khoa học kỹ thuật văn minh tiến bộ như các nước khác,
Ở Giữa Các Ông
Lc 11,14-23 ; Gr 7,23-28

Nhưng điều Ta truyền cho chúng là : Hãy nghe tiếng Ta thì Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi sẽ là dân của Ta. Hãy bước theo mọi đường lối Ta truyền dạy, để các ngươi được hạnh phúc. Nhưng chúng chẳng nghe, chẳng để tai, cứ theo những suy tính của mình, theo tâm địa ngoan cố xấu xa ; chúng đã lùi chứ không tiến. Từ ngày cha ông chúng ra khỏi đất Ai-cập tới nay, ngày này qua ngày khác, Ta không ngừng sai tất cả các tôi tớ của Ta là các ngôn sứ đến với chúng ; nhưng chúng đã không nghe, cũng chẳng để tai, lại ra cứng đầu cứng cổ. Chúng hành động còn xấu hơn cả cha ông chúng nữa. Vậy, ngươi sẽ nói với chúng tất cả những điều ấy, nhưng chúng chẳng nghe đâu ; ngươi sẽ gọi chúng, chúng chẳng trả lời đâu. Bấy giờ ngươi sẽ nói : Đây là dân tộc không biết nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của mình, không chấp nhận lời sửa dạy : sự chân thật đã tiêu tan và biến khỏi miệng nó.
 
Những lời trách cứ, phàn nàn từ thời nọ trải dài đến thời kia… và chắc là cho đến tận thế! Tại sao Cha con (trong gia đình) cứ phàn nàn với nhau suốt? Đúng là một lũ con cứng đầu cứng cổ! Thật là một người Bố đòi hỏi cao quá! Quá khó! Một thằng dại dột chín mươi chín đứa lơ mơ! Sốt cả ruột!
 
Tại sao Chúa lại chọn một dân tộc bé nhỏ so với các nước chung quanh, cù lần vì chẳng có khoa học kỹ thuật văn minh tiến bộ như các nước khác, chẳng có một sức mạnh quân sự để đương đầu với các thế lực bên ngoài, lại thuộc loại cứng đầu cứng cổ ngang bứa với Chúa của mình… mặc cảm, thua kém, yếu nhược… Thêm vài ông ngôn sứ “bù đắp” lấy Chúa ra mà an ủi ”Anh em phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó anh em sẽ được các dân coi là khôn ngoan và thông minh. Khi được nghe tất cả những thánh chỉ đó, họ sẽ nói : "Chỉ có dân tộc vĩ đại này mới là một dân khôn ngoan và thông minh!" Phải, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người? Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh, như tất cả Lề Luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em?” (Đnl 6-8)
 
Khi Đức Giêsu, Con Thiên Chúa đến, cũng vẫn chưa được yên : “Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo : "Ông ấy dựa thế quỷ vương Be-en-dê-bun mà trừ quỷ." Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời”. Đức Giêsu lại phải phân bua, lý luận, giải thích… nhưng cuối cùng thì ai về nhà nấy đắp chăn đi ngủ!
 
“Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông”.
 
Chúa yêu thương con người vượt quá lằn ranh con người cho phép ; Chúa tha thứ cho con người theo kiểu của Chúa không ai hiểu nổi ; Chúa ở gần đến nỗi chẳng ai ngờ lại như thế… Có con người nào nhận ra được đường lối của Chúa như vậy quả là vất vả… nhưng cũng đúng với cái giá của nó! “Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được”. Cám ơn Chúa, con đã thắng rồi. Càng yêu càng yếu mà lị! Chỉ một chút tình yêu thôi thì con đã là kẻ mạnh. Và con đang phân phát những gì đã lấy được cho nhiều người cùng hưởng đấy!

Joseph Nguyen