Clock-Time

Suy niệm thứ Năm sau Chúa Nhật V Phục Sinh năm C

Tin mừng Ga 15: 9-11: Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM  SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ga 15: 9-11

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn".

Suy niệm

Từ đời đời, Chúa Cha yêu mến Chúa Con và trao tặng cho Chúa Con tất cả. Chúa Con yêu mến và trân quý tất cả từ Chúa Cha. Điều này được diễn tả cách đặc biệt nơi việc Chúa Con yêu mến các môn đệ bằng cùng một tình yêu, một mức độ như tình yêu mà Chúa Cha dành cho Ngài. Chúa Giêsu đã nói rõ điều này với các môn đệ - những người được Ngài yêu thương tuyển chọn: “Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.”

Vì yêu thương Chúa Cha, Chúa Giêsu đã thực hiện trọn vẹn thánh ý Chúa Cha trong chính Ngài. Ngài muốn các môn đệ thực hiện sứ mạng yêu thương và sống Tin Mừng tình thương đó, để luôn ở lại trong tình thương của Ngài. Nhờ đó, họ cũng tồn tại trong tình thương của Chúa Cha.

Trong đời sống hằng ngày, đôi khi chúng ta chối bỏ Thiên Chúa là tình yêu, khi chúng ta đặt tiêu chuẩn cho việc yêu thương, cho tinh thần bác ái… theo tiêu chuẩn của chúng ta, mà không theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Khi không yêu thương nhau theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, chúng ta đã tự tách mình ra khỏi tình thương của Ngài, không còn ở lại trong tình thương của Ngài. Lối sống này biểu lộ xu hướng sống không hiệp thông. Các Kitô hữu được Lời Chúa qua Giáo hội mời gọi luôn yêu thương nhau như chính Chúa yêu thương chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin đừng chấp tội chúng con, khi chúng con yếu đuối, không yêu thương nhau như Chúa dạy. Xin giúp chúng con luôn hiểu rằng chúng con cần sống yêu thương nhau không giới hạn, để luôn được ở lại trong tình yêu không giới hạn của Chúa. Amen.
 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường