Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Sau Lễ Chúa Lên Trời (Ga 17:20-26) - Phêrô Ngọc Đạt

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã tỏ cho chúng ta thấy được điều quan trọng để biết Chúa Cha. Đó là tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Thế gian đã không nhận biết Chúa Cha, vì họ không không tin vào Chúa Giêsu. Ngược lại, các môn đệ lại tin rằng Chúa Giêsu là Đấng được Chúa Cha sai đến để cứu độ nhân loại.

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh
Ngày 02/06/2022

[Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha rất thánh, Con không cầu xin cho họ mà thôi, nhưng còn cho tất cả những ai, nhờ lời họ mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như, lạy Cha, Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng nên một trong Chúng Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Phần Con, Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho Con, để họ nên một như Chúng Ta là một; Con ở trong họ, và Cha ở trong Con, để họ được hoàn toàn nên một; và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con và đã yêu mến họ như Cha đã yêu mến Con.

Lạy Cha, những người Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu họ cũng ở đấy với Con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã cho họ biết danh Cha, và Con sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha yêu Con ở trong họ, và Con cũng ở trong họ nữa”.

Suy niệm

HIỆP THÔNG VỚI CHÚA GIÊSU

Nhận biết Thiên Chúa, đó là một ân ban cao cả mà Thiên Chúa dành tặng cho con người. Thế nhưng, đâu phải là ai cũng có thể biết được Người?

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã tỏ cho chúng ta thấy được điều quan trọng để biết Chúa Cha. Đó là tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Thế gian đã không nhận biết Chúa Cha, vì họ không không tin vào Chúa Giêsu. Ngược lại, các môn đệ lại tin rằng Chúa Giêsu là Đấng được Chúa Cha sai đến để cứu độ nhân loại.

Ở đây, chúng ta nhận ra điểm khác biệt ở hai nhóm người này. Đó chính là việc có tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế hay không? Chúa Cha đã sai Chúa Giêsu đến với nhân loại để mặc khải cho con người biết về Người. Chúa Giêsu chính là trung gian giữa con người với Thiên Chúa. Chúng ta cần phải đi vào sự hiệp thông với Chúa Giêsu để có thể biết Chúa Cha. Tuy vậy, chỉ với sự nỗ lực cá nhân, chúng ta không thể nhận biết Thiên Chúa một cách trọn vẹn được.

Để làm được điều đó, thiết nghĩ, mỗi chúng ta hãy dành thời gian để ở lại với Chúa Giêsu. Chúng ta hãy tha thiết cầu nguyện với Ngài, xin Ngài giúp chúng ta biết về Chúa Cha, Đấng Tạo Thành và luôn yêu thương con người bằng một tình yêu nồng cháy.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết khiêm tốn và hằng cậy trông vào Chúa để nhờ Ngài, chúng con được ở lại trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.

Phêrô Ngọc Đạt