Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 4:14-22 Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giê-su tỏ mình trong chính sứ vụ của Chúa. Người không tỏ mình cho một đám đông trong hoang địa, nhưng tỏ mình cho người dân làng Nadarét, tại hội đường của họ.

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ NĂM SAU LỄ HIỂN LINH A


 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (4: 14-22)  
 
14 Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận.15 Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh.16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh.17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức,19 công bố một năm hồng ân của Chúa.20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người.21 Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”.22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.

Suy niệm

Những ngày sau Chúa Nhật lễ Chúa Hiển Linh, phụng vụ Giáo Hội hướng chúng ta đến hình ảnh của một Thiên Chúa luôn tỏ mình ra cho dân Ngài.

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giê-su tỏ mình trong chính sứ vụ của Chúa. Người không tỏ mình cho một đám đông trong hoang địa, nhưng tỏ mình cho người dân làng Nadarét, tại hội đường của họ. Thánh sử Lu-ca diễn tả hình ảnh Chúa Giê-su với những cử chỉ xác tín như sau: Người đứng lên, nhận cuốn sách, mở ra; sau khi đọc, Người cuộn sách, trả lại và ngồi xuống.

Đức Giê-su đã chọn đoạn sách Isaia (61, 1-2). Người thấy đoạn Sách Thánh đó nói về mình, về sứ vụ tương lai: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe”.

Chính Chúa Giê-su tỏ cho mọi người biết về mình rằng: Nguời chính là Đấng có Thần Khí Chúa ngự trên, nhận mình là Mêsia; Đấng được xức dầu để thi hành một sứ mạng. Đức Giê-su chính là “vị Thiên Sai”: đến với người nghèo, để nâng đỡ, an ủi, cứu giúp; xây dựng bình an, giải thoát con người khỏi ách thống trị của sự dữ, khỏi tội lỗi.
Không biết Lời Chúa hôm nay đã tác động được gì nơi tâm hồn của mỗi người chúng ta?

Qua bí tích Rửa Tội, người Ki-tô hữu được Chúa trao cho trách vụ trở nên ngôn sứ và chứng nhân cho Tin Mừng, chúng ta đã thực thi chức năng ngôn sứ và làm chứng cho Chúa như thế nào? Chúng ta có trở nên chứng nhân đích thực của Chúa khi quan tâm đến người nghèo, người thấp cổ bé họng, người không có tiếng nói, người bị bỏ rơi không, v.v. hay chúng ta đã phản chứng khi khước từ những người cần đến sự giúp của chúng ta, coi khinh và bỏ rơi những người tội lỗi, đồng thời dồn anh chị em mình vào ngõ cụt đường cùng?

Lạy Chúa Giê-su, xin cho mỗi người chúng con biết sống tình liên đới, cảm thông và chia sẻ, để trở nên sứ giả của Tin Mừng tình thương trong gia đình, lối xóm và cuộc sống của chúng con hôm nay. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường