Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Sau Lễ Tro - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Lc 9: 22-25 Ngày thứ hai trong 40 ngày mùa Chay, Chúa Giêsu đã phác hoạ nên sơ đồ căn bản của mùa Chay và đích đến của chay tịnh: vượt qua và phục sinh.
 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 2-03-2017 THỨ NĂM SAU LỄ TRO


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 9: 22-25)
 

22 Người còn nói: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy."23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?

 
SUY NIỆM

Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”

Ngày thứ hai trong 40 ngày mùa Chay, Chúa Giêsu đã phác hoạ nên sơ đồ căn bản của mùa Chay và đích đến của chay tịnh: vượt qua và phục sinh.

Sống chay tịnh đúng nghĩa nhất là đi chính con đường của Chúa Giêsu. Con đường đau khổ, con đường mang lấy thập giá, con đường từ bỏ chính mình, hoá mình ra không với mầu nhiệm tự huỷ mình đi, dám mất cả mạng sống mình cho sự sống vĩnh cửu.

Chúa Giêsu tiên báo về cuộc khổ nạn của Người để các môn đệ của Người không ngỡ ngàng. Nhưng khi đối diện với sự thật trần trụi, dù đã biết trước, họ vẫn sợ hãi và mất lòng tin.

Chúng ta biết tin theo Chúa là đi con đường thập giá, phải mang lấy những hy sinh, phải chịu nhiều thiệt thòi… Đi theo Chúa là chúng ta chấp nhận đánh đổi chứ không phải cứ giằng co. Biết thế nhưng chúng ta vẫn e dè và lắm khi chúng ta không dám sống cho những đòi hỏi của Tin mừng. Không phải đến mùa Chay mới buộc mỗi người chúng ta sống, mà đúng hơn, mỗi ngày chúng ta phải sống tinh thần chay tịnh theo nghĩa hy sinh này một cách luôn luôn và mãi mãi, không thể trì hoãn hay luân phiên được.

Chúa Giêsu tiên báo cuộc khổ nạn, nhưng cũng kèm theo đó là tiên báo cuộc phục sinh vinh thắng. Đó là lời hứa đảm bảo, để vinh quang phục sinh lớn lao ấy che khuất đi những đau khổ mà Người phải trải qua.

Chúng ta thì chỉ nghe một nửa, hiểu một phần tư của lời nói ấy nên quên mất đi cùng đích của thập giá hy sinh mà chúng ta đang mang. Đau khổ làm chúng ta than thở, thiệt thòi làm chúng ta so sánh, gục ngã làm chúng ta không thể đứng lên, và bóng tối thế gian làm chúng ta không thể thấy vinh quang phục sinh vĩnh cửu.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chiến thắng tử thần để phục sinh vinh hiển. Xin cho con biết đi con đường thập giá của Chúa với những từ bỏ tội lỗi để nên thánh. Amen.  

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường