Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Thường Niên IV (Mc 6:7-13)-GKGĐ GP Phú Cường

Bản chất của người Kitô hữu là truyền giáo. Thế nên, mọi hoạt động trong ngày của chúng ta đều được khởi đi từ lệnh truyền của Chúa: hãy rao giảng Tin mừng khắp thế gian. Bài Tin mừng không chỉ áp dụng cho các môn đệ của Chúa khi xưa, mà còn cho chúng ta ngày nay vì khi được rửa tội, người Kitô hữu đã mang trong mình sứ mệnh đó.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ NĂM TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
MÙNG BA TẾT NHÂM DẦN
NGÀY 03/02/2022

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (6,7-13)

7 Một hôm, Đức Giê-su gọi nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ.8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng;9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.10 Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi.11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ”.12 Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối.13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

SUY NIỆM

Giỏ sách, chìa khóa, điện thoại… Nhiều người trong chúng ta nhẩm đi nhẩm lại những món đồ “không được quên” trước khi ra khỏi nhà để đi đến công sở. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta lên đường với tâm thế khác: không mang theo gì khi đi đường. Xem lại bài Tin mừng, Người chỉ muốn chúng ta đem theo: cây gậy, đôi dép và một chiếc áo.

Chắc hẳn, lời khuyên trên có vẻ không phù hợp với đời sống của xã hội hiện đại. Thế nhưng, những vật dụng đó mang một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Điều quan trọng trước tiên là hãy nghĩ tới Chúa, và cậy dựa vào sức mạnh của Chúa đồng hành với mình hơn là những bận tâm khác.

Bản chất của người Kitô hữu là truyền giáo. Thế nên, mọi hoạt động trong ngày của chúng ta đều được khởi đi từ lệnh truyền của Chúa: hãy rao giảng Tin mừng khắp thế gian. Bài Tin mừng không chỉ áp dụng cho các môn đệ của Chúa khi xưa, mà còn cho chúng ta ngày nay vì khi được rửa tội, người Kitô hữu đã mang trong mình sứ mệnh đó. Vì vậy, hãy đến sở làm với tâm thế là người loan báo Tin mừng, đem bình an đến cho tha nhân. Cầu nguyện xin ơn Chúa trước khi làm việc sẽ đem đến hiệu quả hơn là sự khởi đầu không có Chúa. Với tâm tình chúc tụng, tạ ơn, xin lỗi, xin ơn… mỗi người đều có thể đưa Chúa vào trong cuộc sống cá nhân. Những tâm tình ấy sẽ hòa với lời nói, việc làm của mỗi người chất”Kitô” và đem lại giá trị đích thực của Tin mừng cho dù không nói trực tiếp về Chúa.

Ngoài ra, khi có Chúa cùng đồng hành, ma quỷ cũng không dám bén mảng. Những cám dỗ trong đời sống hằng ngày sẽ ít hơn khi ý thức sự hiện diện của Chúa. Cầm chắc trong tay cây gậy của nhân đức và được nâng đỡ bởi ân sủng Chúa, chúng ta sẽ vững bước trong mọi nẻo đường cuộc sống.

Lạy Chúa, mỗi lần ra khỏi nhà, xin cho con luôn biết nhớ đến Chúa. Amen.