Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 24: 35-48: Đức Kitô đã hiện ra với các ông và câu đầu tiên Người ban cho các ông là: “bình an cho anh em”.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH B


NGÀY 08-04-2021


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 24: 35-48)

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại những việc đã xảy ra dọc  đường, và hai ông đã nhận ra Chúa lúc Người bẻ bánh như thế nào. Các ông còn đang nói, thì chính Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa các ông và phán: "Bình an cho các con. Này Thầy đây đừng sợ!" Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa Giêsu lại nói: "Tại sao các con lại bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy nhìn xem chân tay Thầy, chính Thầy đây mà! Cứ chạm đến xem, ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây?" Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Thấy họ còn chưa tin và vì vui mừng mà bỡ ngỡ Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không?" Các ông dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong, Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Rồi Người nói: "Đúng như lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy với các con là: cần phải ứng nghiệm tất cả mọi lời đã ghi chép về Thầy trong sách Luật Môsê, trong các Sách Tiên tri và các Thánh Vịnh. Rồi Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh. Người lại nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, và ngày thứ ba, người sẽ từ cõi chết sống lại, Rồi phải nhân danh Người mà rao giảng sự thống hối và ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, Còn các con, các con sẽ làm chứng về những điều ấy.

SUY NIỆM

 

Trong cuộc sống, chúng ta thấy có nhiều người vênh vang tự đắc, kiêu ngạo, ích kỷ, bất nhân và luôn tìm cách hại người khác bằng nhiều thủ đoạn… Lại có những người tự ty, buồn khổ, chán chường, thất vọng và đôi khi lại tìm đến cái chết để kết liễu cuộc đời mà họ cho là “bể khổ” trần ai. Cả hai lựa chọn trên đều không tốt và không có hậu. Như thế, họ đều là những người gây gương xấu. Nguyên nhân cốt lõi của vấn đề khiến cho họ có những lựa chọn như vậy là: không có bình an thực sự trong tâm hồn.

Hôm nay, Tin Mừng thánh Luca trình thuật nỗi sợ hãi bao trùm lên các tông đồ, mặc dù các ông đang được hai môn đệ trên đường Emmau báo tin Chúa đã sống lại và đã hiện ra với các ông. Nỗi sợ hãi của các môn đệ càng dâng lên tột độ khi thấy Đức Kitô hiện ra và đứng giữa các ông. Biết được tâm lý nơi môn sinh của mình, nên sau khi phục sinh, Đức Kitô đã hiện ra với các ông và câu đầu tiên Người ban cho các ông là: “bình an cho anh em”.

Chúa Giêsu Kitô đã sống lại, Người đã đánh bại thần chết, giải thoát con người khỏi ách thống trị tội lỗi và cái chết. Qua sự phục sinh của Chúa, kinh hoàng, sợ hãi và sự chết từ nay đã bị khử trừ, bình an và sự sống mới được trao ban lại cho con người. Tin Mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại rất rõ ràng, Chúa Giêsu phục sinh khi hiện ra với các tông đồ, Người đã trao ban bình an cho các ông. Chúa Giêsu nói: “Bình an cho anh em” (Lc 24,36). Và để trấn an, Chúa Giêsu nói tiếp: “Chính thầy đây mà, hãy sờ xem” (Lc 24,39). Rồi để chứng minh Chúa Giêsu cho các ông xem tay chân Người.

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà chủ nghĩa vật chất dường như chi phối tất cả tư tưởng, đạo đức cũng như lối sống của con người, thế nên hình ảnh Thiên Chúa bị lu mờ. Con người có quá nhiều tham vọng, không muốn biến đổi và hoán cải. Đứng trước biến cố Đức Kitô phục sinh, mỗi người chúng ta được mời gọi nhìn lại để xem những tiêu cực có tồn tại trong đời mình hay không? Tội lỗi đã làm cho chúng ta chết, nay chúng ta cũng được sống lại, bằng cách để cho Đức Kitô phục sinh biến đổi con người chúng ta: từ con người tội lỗi, thành con người trong sáng; từ con người chỉ sống cho mình, thành con người sẵn sàng chia sẻ phục vụ mọi người; từ con người kiêu căng tự đắc, thành con người khiêm nhu tin tưởng và phó thác vào Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho chúng con cũng biết trở thành chứng nhân sự phục sinh của Chúa như chính Chúa mời gọi: “Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lc 24,48). Xin ánh sáng phục sinh phá tan mọi u mê tối tăm, sai lầm. Xin cho chúng con tin tưởng vào Chúa, trông cậy vào Chúa, và luôn cảm nhận được sự hiện diện tình yêu của Chúa trong cuộc đời, để chúng con không còn lo sợ nhưng can đảm loan truyền việc Chúa sống lại cho những người chúng con gặp gỡ hằng ngày. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường