Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần I Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 7:7-12: Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho.8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY A


NGÀY 09-03-2017
 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 7: 7-12)

7 "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho.8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho.9 Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá?10 Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn?11 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao? 12 "Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.

SUY NIỆM

Con Cá rô lóc lách lên bờ, đến khi nước rút, bị mắc cạn trên một vũng khô. Tưởng mình sắp chết, may mắn thấy bầy vịt đi qua, Cá rô bèn năn nỉ:

- Làm ơn cho xin ít nước, không tôi chết mất!

Bầy vịt đáp:

- Cứ nằm đợi đấy đi, để tụi tui đi kiếm ăn một lát rồi chiều sẽ đem nước về cho cá bơi.

Nói xong, bầy vịt lũ lượt ra đồng. Cá rô nằm chờ suốt một ngày giữa trời nắng gắt.

Chiều đến, bầy vịt đem về cho đầy tràn một vũng nước, nhưng khi đó cá đã chết khô rồi.

Lối sống ích kỷ ngày càng lan rộng trong xã hội hôm nay. Người ta đòi hỏi cho mình rất nhiều, nhưng chẳng cho đi là bao nhiêu. Những hình ảnh được truyền tải trên các trang mạng về thực trạng các lễ hội ở Việt Nam được tổ chức sau tết là một minh hoạ sống động về một lối sống ích kỷ ngày càng lan rộng trong xã hội Việt Nam. Tại các lễ hội người ta chen lấn, xô đẩy, tranh dành, cướp giật tạo nên một cảnh hỗn loạn không chỉ thuộc lãnh vực trật tự xã hội, nhưng trên hết là sự hỗn loạn trong mối tương quang nhân cách, người già không còn được kính trọng, phụ nữ có thai bị coi khinh, mối tương quan giữa người với người chỉ còn là lợi nhuận.

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở đến tâm thức của người Kitô hữu, “những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta”. Đó là khuôn vàng thước ngọc tạo nên mối tương giao nhân vị, và chính mối tương giao nầy làm nên một cộng đồng an vui, hạnh phúc. Bởi nó loại trừ tính ích kỷ, biết hy sinh và sẵn sàng trao ban.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống quảng đại, biết kiến tạo các mối tương giao trên tinh thần đức ái mà Chúa đã chỉ dạy chúng con. Amen

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường