Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần I Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 7:7-12:  Thiên Chúa là Cha nhân từ, Ngài luôn biết những nhu cầu của con người và luôn ban những điều tốt lành cho những kẻ kêu xin Ngài, những điều mà Ngài thấy sẽ sinh lại lợi ích cho con cái.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY A


NGÀY 05-03-2020
 Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 7: 7-12)

7 "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho.8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho.9 Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá?10 Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn?11 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao? 12 "Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.

SUY NIỆM

     Cổ nhân có câu: “Hổ dữ cũng không ăn thịt con”, ngụ ý về tình thương mà cha mẹ dành cho con cái mình. Ngay cả sinh vật dữ dằn khét tiếng như con mãnh hổ mà còn biết xử sự với con mình như thế, huống chi con người. Cho nên người cha người mẹ nào lại không mong muốn điều tốt nhất đến cho con cái của mình.

    Và giả như có một số người vì nhắm đến quyền lợi của mình hơn con cái nên đã sinh ra việc bạo hành gia đình; hoặc tệ hơn nữa, có những người cha người mẹ bất lương, ham mê cờ bạc, nghiện ngập sẵn sàng bán con cái mình; hay có những người sát hại thai nhi để trốn tránh trách nhiệm làm cha làm mẹ đi nữa, thì đối với Thiên Chúa là Đấng thần thiêng, Ngài đã dùng lời tiên tri Isaia loan báo: “Cho dù người mẹ có quên con, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ” (Is 49, 15). Cho nên những ai hết lòng trông cậy vào tình thương của Chúa, thì hãy tin tưởng: “Dù cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con” (Tv 27, 10).

    Thiên Chúa là Cha nhân từ, Ngài luôn biết những nhu cầu của con người và luôn ban những điều tốt lành cho những kẻ kêu xin Ngài, những điều mà Ngài thấy sẽ sinh lại lợi ích cho con cái.

   Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin cho chúng con hoàn toàn tín thác vào Cha, để luôn muốn và làm đẹp lòng Cha. Xin Cha cũng ban cho chúng con điều gì tốt nhất cho lợi ích phần rỗi của chúng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường