Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần I Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 7:7-12: Sứ điệp đoạn Tin Mừng trong thánh lễ hôm nay mang một sứ điệp rất hiện sinh: Tình máu mủ ruột thịt, và cao sâu hơn là mối tình của Thiên Chúa và con người. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY B


NGÀY 25-02-2021
 Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 7: 7-12)

7 "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho.8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho.9 Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá?10 Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn?11 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao? 12 "Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.

SUY NIỆM

 

Sứ điệp đoạn Tin Mừng trong thánh lễ hôm nay mang một sứ điệp rất hiện sinh: Tình máu mủ ruột thịt, và cao sâu hơn là mối tình của Thiên Chúa và con người. 

Trong tương quan giữa cha mẹ và con cái, con cái luôn muốn nhận lãnh chứ không muốn cho đi, còn cha mẹ thì lúc nào cũng dành phần tốt nhất cho con mình. Chúa Giêsu nói: “Chẳng có cha mẹ nào khi đứa con xin bánh lại cho nó hòn đá; nó xin cá thì lại cho nó con bọ cạp…”. Vậy là đã rõ, chúng ta vốn dĩ còn muốn những điều tốt đẹp cho con cái mình, huống gì là Thiên Chúa.

Thiên Chúa luôn trao ban cho chúng ta tất cả những gì thiết yếu, phù hợp với khả năng của chúng ta, hầu cho cuộc sống của chúng ta có được hạnh phúc và bình an. Chính vì thế, Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta hãy kiên trì trong việc xin ơn và tin tưởng hoàn toàn vào Ngài. Có như thế, chúng ta sẽ nhận được những sự lành từ Thiên Chúa. 

Đến lượt mình, Thiên Chúa muốn chúng ta mở rộng lòng mình với tha nhân, thấu hiểu những nhu cầu thiết yếu của anh chị em xung quanh. Kim chỉ nam trong việc thực hiện bác ái là: “Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì hãy làm cho người ta như vậy”. Ở chỗ khác, Tin Mừng còn nhắc nhớ rằng: cho thì có phúc hơn là nhận, vì khi cho đi là khi lãnh nhận. Hạnh phúc đích thật không phải chúng ta được nhận bao nhiêu mà là đã cho đi được chừng nào. Đó là cách Thiên Chúa đến với con người, sống giữa con người và cứu chuộc con người.

Lạy Chúa, trong Mùa Chay này, xin Chúa thương thúc đẩy trí lòng chúng con luôn biết sống Lời Chúa, để chúng con có thể sinh hoa trái dồi dào là các việc lành phúc đức. Amen.

 
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường