Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 7: 21.24-27: Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN I MÙA VỌNG A

NGÀY 05/12/2019Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mat-thêu (Mt 7: 21.24-27)
 
21 "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".

SUY NIỆM
 

Có yêu nhau thì mới sẵn sàng lắng nghe và làm theo điều người yêu mình mong muốn. Đứa con có yêu cha mẹ thì mới trân trọng lắng nghe lời cha mẹ khuyên dạy và vui mừng thực hiện điều cha mẹ chỉ bảo. Cũng vậy chúng ta có yêu mến Chúa thì mới nghe lời và sẵn lòng làm theo Lời Chúa.

Mỗi khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội thì chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa. Nhưng để nên con cái đích thực của Chúa, trước hết, chúng ta phải có lòng yêu mến Chúa bằng cách đặt Chúa vào vị trí cao nhất trong cuộc đời mình,ưu tiên chọn Chúa làm giá trị hàng đầu trong cuộc sống.

Thứ đến, yêu mến Chúa thì phải gắn bó với Chúa mật thiết. Định luật tình yêu dạy ta hiểu rằng: Yêu ai thì ở gần người đó, yêu ai thì muốn ở bên người đó và yêu ai thì muốn ở với và ở trong để trở nên một với người đó.

Cuối cùng, Chúa Giêsu cho biết dấu hiệu của những người có lòng yêu mến Chúa đích thực đó là: tuân giữ Lời Chúa. Thước đo của lòng yêu mến nhiều hay ít hệ tại ở việc chúng ta tuân giữ Lời Chúa nhiều hay ít.

Vì thế, Chúa Giêsu luôn nhấn mạnh đến lợi ích và giá trị của việc nghe và làm theo Lời Chúa: “Nghe và thực hành Lời Chúa giống như người khôn xây nhà trên nền đá”; “hãy làm theo Lời Chúa chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình”. Lý thuyết và thực hành phải đi đôi mới có ích lợi, vì đức tin không việc làm là đức tin chết.

Xin Chúa cho chúng ta luôn hết lòng tuân giữ và thực hành Lời Chúa bằng tình yêu mến. Biết đặt Chúa vào vị trí quan trọng trong cuộc sống và sẵn sàng chọn Chúa làm gia nghiệp đời ta. Làm được như thế, chứng tỏ là chúng ta yêu mến Chúa và xứng danh là con cái đích thực của Chúa. Amen

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường