Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần I Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1: 40-45: Sứ điệp Tin mừng này thật ngắn gọn. Cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với người phong cùi diễn ra hết sức ngắn gọn nhưng đầy đủ...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN I THƯỜNG NIÊN A

 

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mac-cô (Mc 1: 40-45)

 
40 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi! "42 Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay,44 và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."45 Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.
 

SUY NIỆM

 
Sứ điệp Tin mừng này thật ngắn gọn. Cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với người phong cùi diễn ra hết sức ngắn gọn  nhưng đầy đủ - căn bản về ước muốn được chữa lành của người phong cùi: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch?” Câu hỏi đầy tôn trọng, đầy tin tưởng và nhất là tuyệt đối không hoài nghi về quyền phép của Chúa Giêsu. Hay hiểu cách khác, anh ta minh chứng đức tin trưởng thành của mình như là điều kiện thiết yếu để được chữa lành. Ước muốn đã thành hiện thực. Anh ta được toại nguyện. anh ta vui và Chúa Giêsu cũng thế! Anh ta dâng lời tạ ơn Chúa, cao rao và loan truyền phép lạ mình nhận được để tỏ lòng tri ân Chúa đã khôi phục phẩm giá và nhân vị của anh ta trước cộng đồng. Anh ta được hoà nhập với cuộc sống xã hội, được làm việc và tương quan với mọi người cách bình thường.

Nhân phẩm của con người thời đại nào cũng vậy cần được tôn trọng và bảo vệ. Sự bình đẳng, công bằng và chân chính luôn giúp xã hội phát triển bền vững. Chúng ta đang sống trong xã hội hiện đại với những thước đo mới về nhân vị và phẩm giá của con người. Bên cạnh những quốc gia thật sự tôn trọng tự do, công bình, bác ái, thì vẫn còn những quốc gia chưa tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của con người đúng nghĩa. Trong khi đó, lạm dụng lẫn nhau để đạt mục đích lại đang trở nên như trào lưu và xu hướng của thế giới hiện đại.

Trong mỗi gia đình công giáo, tình trạng đơn thân của các ông bố ba mẹ hôm nay, là một hình thái khác của bệnh phong cùi thời đại. Nó không làm con người què quặt về thể lý, nhưng lại khiến con người chịu khuyết tật về tâm lý, về tinh thần. Thế nên, Giáo hội đang nỗ lực từng ngày trong việc xây dựng gia đình công giáo theo tình thần gia đình Nagiareth, đề cao sự hiệp thông giữa mọi thành viên, trong đó cha mẹ đóng vai trò thiết yếu hình thành nên sự hiệp thông này. Mọi thành viên hỗ trợ và bổ túc cho nhau chứ không lợi dụng nhau hay lam dụng quyền hành để gây tổn thương cho nhau.

Xin cho Giáo hội luôn mãi là hiền thê hiền lành của Chúa Giêsu, để Giáo hội luôn thống nhất với phu quân của mình mọi nơi, mọi lúc, hầu đạt tới tầm mức viên mãn như Thiên Chúa muốn. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường