Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần I Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1: 40-45: Người bị bệnh cùi nhận được niềm vui không phải từ một người nào khác, nhưng là nhận được từ chính tình thương của Chúa Giêsu, một niềm vui ngoài sức tưởng tượng, ngoài sự chờ đợi của một người đã hoàn toàn tuyệt vọng.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN I THƯỜNG NIÊN C

NGÀY 17/01/2019

 


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mac-cô (Mc 1: 40-45)

40 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi! "42 Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay,44 và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."45 Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.
 

SUY NIỆM

 “Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó”. Không ai vừa có được niềm vui lớn lại đem chốn giấu trong lòng. Đây chính là trường hợp của người bị bệnh cùi được Chúa Giêsu chữa lành. Bệnh cùi là căn bệnh vô phương cứu chữa vào thời Chúa Giêsu, nên người bị bệnh cùi rất đau khổ về tinh thần và thể xác. Họ phải mang căn bệnh này cho đến chết. Vì thế, việc được chữa lành bệnh cùi là một niềm vui khôn tả, không thể che giấu được. Như thế, chúng ta hiểu hành động của người bị bệnh cùi được Chúa Giêsu động lòng thương chữa lành. Vì thế, cho dẫu Chúa Giêsu đã ngăn cấm người được chữa lành bệnh cùi không được nói cho ai biết, thì Chúa cũng cảm thông cho người này vì không nghe theo lời ngăn cấm của Chúa.

Người bị bệnh cùi nhận được niềm vui không phải từ một người nào khác, nhưng là nhận được từ chính tình thương của Chúa Giêsu, một niềm vui ngoài sức tưởng tượng, ngoài sự chờ đợi của một người đã hoàn toàn tuyệt vọng. Niềm vui do chính Chúa ban đã làm cho anh ta ra đi loan truyền niềm vui được Chúa ban tặng, và giới thiệu Chúa cho những người khác.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn cảm nhận được niềm vui khi nghe Lời Chúa, khi đón nhận Mình Thánh Chúa, khi được Chúa tha thứ tội lỗi, để thúc đẩy chúng con can đảm ra đi chia sẻ niềm vui của Chúa ban cho anh chị em của mình. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường