Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 16: 19-31: Chúng ta thường bị lôi cuốn bởi cách sống xa hoa phong phú, hơn là tiếng kêu chia sẻ của những người đói khổ. Chúng ta thường bị lôi cuốn vào nếp sống ích kỷ hơn là tiếng kêu sống quảng đại của những người khốn khổ....

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY B


NGÀY 01/03/2018


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 16: 19-31)

19 "Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình.20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu,21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta.22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn. 23 "Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ.24 Bấy giờ ông ta kêu lên: "Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!25 Ông Áp-ra-ham đáp: "Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. 27 "Ông nhà giàu nói: "Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con,28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!29 Ông Áp-ra-ham đáp: "Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.30 Ông nhà giàu nói: "Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.31 Ông Áp-ra-ham đáp: "Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin."
 
SUY NIỆM

Hằng ngày trong cuộc sống ta thấy quanh mình đó là những tiếng động. Nhưng trong những tiếng động ấy chúng ta dễ dàng nhận ra tiếng rơi của đồng tiền hơn là tiếng kêu bố thí của người nghèo. Chúng ta thường bị lôi cuốn bởi cách sống xa hoa phong phú, hơn là tiếng kêu chia sẻ của những người đói khổ. Chúng ta thường bị lôi cuốn vào nếp sống ích kỷ hơn là tiếng kêu sống quảng đại của những người khốn khổ.

Chắc hẳn bài học của ông nhà giàu với anh nghèo Lazarô trong đoạn Tin Mừng hôm nay sẽ là bằng chứng. Vì ham tiền, ham xa hoa phong phú, ham sống ích kỷ nên cuối cùng số phận của ông nhà giàu đã bị định đoạt bởi lối sống phản Tin Mừng của ông ta. Đó là mất sự sống đời đời. Lúc này, tiền bạc, giàu sang, danh lợi không còn giá trị gì với ông ta. Trước mắt đó là những cực hình muôn thuở.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con biết can đảm dùng những của cải nay còn mai mất, để mua lấy sự sống vĩnh cửu cho chúng con, bằng đời sống yêu thương phục vụ những người nghèo khổ. Vì phục vụ người nghèo khổ là con đường dẫn chúng con đến gặp Chúa ở đời này và đời sau. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường