Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 11: 11-15 "Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông."

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN II MÙA VỌNG A

 

 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 11: 11-15)
 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gioan, tất cả các ngôn sứ cũng như lề luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gioan chính là Êlia, người phải đến. Ai có tai thì nghe”.


Suy niệm

Tính đoàn hội trong một xã hội cũng tốt, nhưng đôi lúc người ta dựa vào đoàn hội mà muốn người khác cũng phải giống mình, ai không theo thì liền bị công kích đả phá.

Một Gioan Tẩy Giả sống chứng nhân bằng cách sống nhiệm nhặt. Ngài chỉ ăn châu chấu, uống mật ong rừng, thắt lưng bằng dây da thú để kêu gọi mọi người ăn năn sám hối, hết lòng trông đợi để lãnh nhận ơn cứu độ, thì thiên hạ lại nói: “Ông bị quỷ ám! ”. Còn Chúa Giêsu - một Thiên Chúa đến để đồng hành và chia sẻ kiếp người với nhân loại - thì bị coi là người mê ăn uống tiệc tùng, là bạn của những người tội lỗi.

Chẳng phải ông bà ta có nói: “Ở sao cho vừa lòng người” đó sao. Vì thế, điều quan trọng không phải là mình luôn tìm cách sống làm hài lòng người khác, mà quan trọng là dám sống chứng nhân đức tin trong xã hội.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn can đảm sống chứng nhân đức tin cho niềm tin vào Chúa. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, chính đời sống hoán cải của chúng con minh chứng rằng chúng con thuộc về Chúa Kitô. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường