Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1: 26-38: Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng. Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG


LỄ ĐỨC MẸ VÔ  NHIỄM NGUYÊN TỘI
 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Luca (Lc 1: 26-38)

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận." 34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! " 35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." 38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM

Ngày 25/03/1858 tại Lộ Đức, Đức Mẹ lại hiện ra với thánh Bernadette, lúc bấy giờ là một cô bé mười bốn tuổi, nhà nghèo, quê mùa, thánh Bernadette đã hỏi cho biết tên của Bà đẹp, và Bà đẹp đã trả lời: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”, nhưng thánh Bernadette không hiểu. Thánh Bernadette đã không biết rằng, bốn năm trước đó, Đức Giáo Hoàng Piô IX đã công bố tín điều “Đức Maria Vô Nhiễm nguyên tội”.

Nếu đọc lại lịch sử cứu độ, chúng ta thấy rằng, Thiên Chúa muốn Con Một của mình làm người thật như bao con người khác, nên cần tuyển chọn một phụ nữ để sinh ra người Con ấy. Mẹ Maria chính là người được chọn, hoàn toàn như một ân huệ. Khi chọn Mẹ Maria, Thiên Chúa đã ban cho Mẹ mọi sự tốt đẹp nhất có thể, vì ơn gọi quá vĩ đại là làm Mẹ Con Thiên Chúa. Chính vì được chọn làm mệ của một Đấng Chí Thánh, nên Mẹ Maria được Thiên Chúa bao bọc và bảo vệ bằng ân sủng tuyệt vời. Ngài cho Mẹ được hưởng trước công nghiệp của Người Con, nên gìn giữ Mẹ khỏi vết nhơ của nguyên tội.

Khi suy nghĩ như thế, chúng ta thấy Thiên Chúa đã thể hiện lòng xót thương đối với Mẹ Maria. Trong tông thư “Khuôn Mặt Xót Thương” của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Hoàng nói rằng: Đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria nhắc chúng ta nhớ lại hành động của lòng thương xót Chúa “ngay từ buổi đầu của lịch sử nhân loại”. Quả vậy, chính vì Thiên Chúa giàu lòng thươung xót muốn cứu độ con người nên Ngài gìn giữ Đức Ma-ri-a tinh tuyền không tỳ ố bởi tội lỗi, không lệ thuộc sự ác một giây phút nào, ngõ hầu chuẩn bị một cung lòng xứng đáng cho Con Chí Ái của Ngài giáng sinh. Mặt khác, nhờ lòng khiêm cung và tinh thần vâng phục của Đức Maria, mà lời hứa ban Đấng Cứu Độ của Thiên Chúa được thành tựu. Và Đức Ma-ri-a trở thành nhân chứng tuyệt hảo của lòng Chúa thương xót (số 3).

Trước tình yêu cao vời của Thiên Chúa, Mẹ Maria đã đáp lại tình yêu đó với tất cả sự khiêm tốn và phó thác. Tiếng “Xin Vâng” trên môi của Mẹ Maria là cử chỉ cho một tấm lòng luôn mở rộng đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, đón nhận Đấng Cứu Độ vào lòng dạ mình. Từ đó, Mẹ Maria đã luôn trung tín với tiếng “Xin Vâng”, và mãi xin vâng trong suốt cuộc đời cho đến tận cùng, đó là Thập Giá của chính con mình xin ra.

Mừng Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Giáo Hội còn nhắc nhỡ chúng ta rằng, chúng ta cũng được chung hưởng ân phúc Cứu Độ của Con yêu dấu của mẹ. Thật vậy, chúng ta đã được chọn, được tẩy xóa khỏi tội nguyên tổ, được ban ơn cứu độ qua bí tích Thánh Tẩy. Chúng ta hãy hướng vế Mẹ Maria, để noi gương Mẹ trong việc đáp trả “Xin Vâng” trước thánh ý của Thiên Chúa

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin trái tim đơn sơ và sẵn sàng phó thách trong tình yêu Chúa như Mẹ. Xin cho chúng con biết luôn đáp xin vâng trước thánh ý của Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, để chúng con xứng đáng đón nhận được ơn cứu độ của Chúa Giêsu, con yêu dấu của Mẹ. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường