Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 11: 11-15 Thánh Gioan Tẩy Giả quả thật là một ngôn sứ có phúc. Ngài đã được nhìn thấy Đấng mà Thiên Chúa sai ngài đi loan báo. Đấng ấy chính là Chúa Giêsu. Ngài là người dọn đường cho Chúa Giêsu... Và cả cuộc đời của ngài đã thi hành vâng theo ý muốn của Thiên Chúa. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN II MÙA VỌNG B

 

 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 11: 11-15)
 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gioan, tất cả các ngôn sứ cũng như lề luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gioan chính là Êlia, người phải đến. Ai có tai thì nghe”.


Suy niệm

Theo luật tự nhiên, chúng ta cảm thấy vui, hạnh phúc và phấn khởi khi có ai đó khen mình, nếu người có chức, có quyền khen ngợi mình thì niềm vinh dự, và hạnh phúc đó càng “dâng cao”. Tuy nhiên, chúng ta có bao giờ sống để cho Chúa khen mình chưa? Hay chúng ta chỉ thích để người đời ca ngợi mình?

Qua trang Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã khen ngợi thánh Gioan Tẩy Giả: “trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả”. 

Thánh Gioan Tẩy Giả quả thật là một ngôn sứ có phúc. Ngài đã được nhìn thấy Đấng mà Thiên Chúa sai ngài đi loan báo. Đấng ấy chính là Chúa Giêsu. Ngài là người dọn đường cho Chúa Giêsu... Và cả cuộc đời của ngài đã thi hành vâng theo ý muốn của Thiên Chúa. 

Qua những lời Chúa Giêsu khen ngợi thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta cũng hay để tâm hồn mình lắng nghe tiếng Chúa. Có thể Chúa cũng đang khen ngợi mỗi người chúng ta, mặc dù Chúa không nói rõ tên của mỗi người như năm xưa đã nói về thánh Gioan Tẩy Giả nhưng Chúa vẫn đang nói với chính mỗi người chúng ta, Chúa đang khen chúng ta là những người “có phúc”. Vì Chúa Giêsu đã nói: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”. 

Mỗi lần chúng ta đọc Lời Chúa, lắng nghe Lời Chúa và làm một việc gì đó để nhân danh Thiên Chúa, thì chúng ta là những người “có phúc”. Cụ thể, ngay lúc này: cả gia đình, cả khu họ, cả giáo xứ đang quây quần tung hô Chúa bằng cách đọc kinh cầu nguyện chúng ta là những người có phúc.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con không dám ước mong Chúa khen ngợi chúng con như năm xưa Chúa đã khen ngợi thánh Gioan Tẩy Giả. Nhưng chúng con chỉ xin Chúa ban thêm cho chúng con đức tin và đức mến. Để mỗi ngày sống, chúng con biết sống cho Chúa. Mỗi ngày sống, chúng con biết dành thời gian để đọc, để nghe lời Chúa và biết tuân giữa những điều Chúa truyền dạy. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường