Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Phục Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 3: 31-36:  Lời nói của Chúa Giêsu không những bảo đảm về sự thật Nước Trời mà còn ban Nước Trời cho những ai đón nhận và tin vào lời Người

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN II PHỤC SINH C


THÁNH ATHANASIÔ , GIÁM MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH

NGÀY 02-05-2019
 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 3: 31-36)

Khi ấy, chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Đấng từ trên cao mà đến thì trổi vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Đấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Điều gì Người thất và nghe, thì Người làm chứng về điều đó. Nhưng lời chứng của Người không ai chịu chấp nhận. ai chấp nhận lời chứng của Người, thì quả quyết Thiên Chúa là Đấng chân thật, Đấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường. Chúa Cha yêu mến Chúa Con, nên đã ban mọi sự trong tay Chúa Con. ai tin vào Chúa Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Chúa Con, thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa dè nặng trên người ấy”.

SUY NIỆM


    “Tin vào Đức Giêsu”, không đơn giản chỉ là một lời khuyên nhưng là một sự cần thiết để có được “sự sống đời đời”. Thế nên, chúng ta có thể hiểu được tại sao điệp khúc: “Ai tin vào người Con thì được sống” cứ được lặp đi lặp lại nhiều lần trong Tin Mừng theo thánh Gioan, nhất là từ chương III trở đi. Vì quả thật, đó là điều quan trọng nhất của Tin Mừng, như lời ngài viết: “Những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người” (Ga 20,31).

     Lịch sử Giáo Hội ghi lại biết bao nhiêu tấm gương của những con người đã biến đổi cuộc đời nhờ được gặp Chúa Giêsu và họ đã tin vào Người. Một Giakêu, người thu thuế; một Maria Mađalêna tội lỗi; một Phaolô thành Tácxô; hay ngay cả người trộm lành trên thập giá. Tất cả họ đều được biến đổi và trở thành những chứng nhân cho niềm tin vào Chúa Phục Sinh.

    Nếu không có mầu nhiệm cứu chuộc thì mãi mãi đất trời xa cách và nhân loại vẫn luôn khao khát đợi chờ. Thiên Chúa đã đoái thương trông đến những sự cùng cực khổ sở của nhân loại, Ngài đã bắc một nhịp cầu nối liền trời với đất để cho con người hạ giới được no thỏa niềm vui thiên quốc.

   Để tìm đến cội nguồn sự thật của một công việc hay một biến cố, luôn luôn cần đến những người đã nghe và đã thấy, vì họ là những người đã được chứng kiến.

   Lời nói của Chúa Giêsu không những bảo đảm về sự thật Nước Trời mà còn ban Nước Trời cho những ai đón nhận và tin vào lời Người, vì Người là Thiên Chúa: “Chúa Cha yêu mến Chúa Con nên đã ban mọi sự trong tay Người”. Bởi thế, lời của Chúa Giêsu không đơn thuần chỉ trình bày chân lý, nhưng còn đòi hỏi phải tin và sống theo.

   Xưa nay, chúng ta vẫn tự hào chúng ta là những người tin Chúa, thậm chí là những người theo sát Chúa, ở gần bên Chúa, nhưng chúng ta đã sống niềm tin đó như thế nào? Nếu nghĩ rằng, tin Chúa chỉ là biết Người qua một vài kiến thức giáo lý thôi thì e rằng chưa đủ. Mà đúng hơn, tin Chúa phải dẫn đến việc thay đổi cuộc đời.

    Niềm tin vào Đức Giêsu Kitô đã khiến những con người nhát đảm như các Tông đồ, trở nên mạnh mẽ làm chứng cho Chúa; khiến cho một người chuyên lùng bắt đạo Chúa như Phaolô, trở nên một tông đồ nhiệt thành, rao giảng Lời Chúa cho các dân ngoại, v.v. Còn tôi, niềm tin của tôi hôm nay có giúp tôi biến đổi con người của tôi hay không?

Lạy Cha, Cha đã sai Ðức Giêsu đến để bảo vệ và cứu vớt chúng con khỏi nô lệ tội lỗi. Chúng con được Cha trao cho Ðức Giêsu nên chúng con chỉ được sự sống đời đời khi biết tin vào Ngài. Xin cho chúng con ý thức được rằng, chúng con thuộc về Cha. Ðể cuộc sống của chúng con, mọi hành vi, suy nghĩ, lời nói của chúng con đều làm vì yêu mến Cha, theo gương Ðức Giêsu Con Cha. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường