Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Thường Niên - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Qua trang Tin mừng hôm nay, thánh Marcô thuật lại cho chúng ta thấy lòng khát khao và yêu mến của dân chúng từ nhiều miền khác nhau đến với Chúa. Đáp lại tấm lòng tin tưởng ấy Chúa đã chữa lành mọi bệnh tật của họ.

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ Năm TUẦN II THƯỜNG NIÊN
NGÀY 20/01/2022

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (3,7-12)

7 Hôm đó, Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê,8 từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm.9 Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn.10 Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người.11 Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: "Ông là Con Thiên Chúa!”12 Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.

SUY NIỆM

Qua trang Tin mừng hôm nay, thánh Marcô thuật lại cho chúng ta thấy lòng khát khao và yêu mến của dân chúng từ nhiều miền khác nhau đến với Chúa. Đáp lại tấm lòng tin tưởng ấy Chúa đã chữa lành mọi bệnh tật của họ.

Quả thế, khi chiên ngắm hình ảnh đông đảo dân chúng từ khắp mọi miền của đất Do Thái kéo đến bên Chúa, chúng ta nhận thấy họ có lòng tin mạnh mẽ và đồng nhất. Chúa phải yêu cầu các môn đệ tìm một chiếc thuyền cho Chúa ngồi, để tránh sự chen lấn của họ như khi Chúa giảng dạy. Việc Chúa Giêsu chọn xuống thuyền và cách xa đám đông một chút cũng là một hành động yêu thương. Qua hành động này, Chúa Giêsu giúp họ tập trung vào sứ mệnh sâu xa của Chúa hơn. Mặc dù, Chúa đã làm phép lạ chữa lành vì lòng yêu thương và để thể hiện quyền năng toàn năng của Chúa, nhưng trọng tâm chính của việc Chúa đến trần gian là để dạy dỗ mọi người và dẫn dắt họ vào chân lý trọn vẹn của sứ điệp Tin mừng mà Chúa đang rao giảng. Do đó, bằng cách tách chính mình ra khỏi họ, Chúa mời gọi họ chú tâm lắng nghe Chúa hơn là chỉ cố gắng chạm vào Người vì một phép lạ thể chất. Đối với Chúa Giêsu, lãnh nhận Lời Chúa dạy để sống có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều so với bất kỳ sự chữa lành thể xác mà Chúa đã làm cho con người.

Suy niệm về những điều Chúa dạy hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những động lực thúc đẩy chúng ta đến với Chúa. Chúng ta có đến với Chúa để chỉ tìm kiếm những sự chữa lành thể lý? Chúng ta có đến với Chúa để chỉ tìm kiếm những an ủi thiêng liêng nhất thời? Hay chúng ta có thực sự đến với Chúa để được lắng nghe những lời dạy đầy uy quyền của Chúa, chính những lời dạy này có sức biến đổi cuộc sống chúng ta cách toàn diện hơn không?

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp mỗi người chúng con luôn biết tín thác vào Chúa trên con đường hiệp hành của Giáo hội, vì chúng con luôn có Chúa cùng đi và luôn có Chúa dạy dỗ. Và nhờ biết lắng nghe và sống điều Chúa dạy, chúng con sẽ có cuộc sống đích thực hạnh phúc và bình an. Amen.