Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 7: 24-30: Sống chứng ta cho niềm tin không phải là chuyện dễ. Muốn được thế con người phải tự xóa mình ra như không mà thực thi sứ mạng loan báo ơn cứu độ...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

 

 
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Luca (Lc 7: 24-30)

24 Khi những người ông Gio-an sai đến đã ra về, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: "Anh em đi xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng?25 Hẳn là không! Thế thì anh em đi xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Nhưng kẻ áo quần lộng lẫy, đời sống xa hoa thì ở trong cung trong điện.26 Thế thì anh em đi xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết: đây còn hơn cả ngôn sứ nữa!27 Chính ông là người Thiên Chúa đã nói tới trong Kinh Thánh rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến!28 "Tôi nói cho anh em biết: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gio-an; tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong Nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông.29 Nghe ông giảng, toàn dân, kể cả những người thu thuế, đều nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng Công Chính và đã chịu phép rửa của ông.30 Còn những người Pha-ri-sêu và các nhà thông luật thì khước từ ý định của Thiên Chúa về họ, và không chịu phép rửa của ông.

SUY NIỆM

Sống chứng ta cho niềm tin không phải là chuyện dễ. Muốn được thế con người phải tự xóa mình ra như không mà thực thi sứ mạng loan báo ơn cứu độ của Chúa như một ân huệ Thiên Chúa ban và hạnh phúc khi Danh Chúa được loan truyền. Ông Gioan đã thi hành một cách sốt sắng sứ mạng của mình. Ông không những được mọi người công nhận mà chính Đức Giêsu đã khen ngợi và làm chứng cho sứ vụ tiền hô của ông.

Chúa khen kết quả do công việc của Gioan. Nhờ ông giảng, dân chúng, kể cả những người tội lỗi đã tin nhận vào Thiên Chúa và gia nhập Giáo Hội do Chúa Giêsu thiết lập. vậy ông Gioan đã làm tròn sứ mạng của mình : Kết thúc thờ Cựu Ước vì ông là vị tiên tri cuối cùng; khai mở thời Tân Ước vì ông là Êlia đã đến thế gian dọn đường cho Đấng Cứu Thế theo lời tiên tri Malakhi loan báo. Và như thế, qua những lời khen ngợi Gioan, Chúa Giêsu cũng gián tiếp giới thiệu Ngài là Đấng Cứu Thế đã đến.

Chúng ta đang sống trong những ngày của Mùa Vọng. Chúng ta đang mong chờ Chúa đến. Vậy chúng ta hãy noi theo Gioan tiền hô sống khắc khổ để sám hối tội lỗi và sống làm chứng nhân cho Chúa bằng việc tông đồ, bằng việc thực thi bác ái để thánh hóa bản thân mình.

Lạy Chúa, xin hướng dẫn chúng con trong chân lý của Ngài. Amen

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường