Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần III Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 6: 44-51:  Trong sứ điệp Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định một lần nữa: Nguời chính là bánh từ trời xuống, bánh trường sinh, bánh ban sự sống đời đời.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN III PHỤC SINH A


NGÀY 30/04/2020


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6: 44-51)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Không ai đến được với Ta, nếu Cha Ta là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: “Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo”. Ai nghe lời giáo huấn của Chúa Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra. Đấng ấy đã thấy Cha. Ta bảo thật các ngươi : Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn Manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống dời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.


SUY NIỆM

Trong sứ điệp Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định một lần nữa: Nguời chính là bánh từ trời xuống, bánh trường sinh, bánh ban sự sống đời đời. Bánh của Chúa khác hẳn và siêu vượt hơn manna - cũng là bánh từ trời ban xuống. Manna chỉ có nhiệm vụ duy trì sự sống cho dân Do Thái ở thời điểm hành trình trong sa mạc, có nghĩa đó không phải là bánh ban sự sống đời đời, bằng chứng cha ông họ đã ăn thứ bánh này mà vẫn phải chết. Còn bánh Chúa Giêsu mới là bánh ban sự sống đời đời. Bánh đó đã được thể hiện trong phép Thánh Thể ngày nay. Ai rước Mình thánh Chúa sẽ được sự sống trường sinh. Như vậy, với niềm tin tinh tuyền, chúng ta tin thật rằng: Bánh thánh mà chúng ta rước mỗi ngày trong thánh lễ, đó chính là Mình và Máu thánh Chúa Giêsu.
 
Bí tích Thánh Thể mà chúng ta lãnh nhận là bí tích của đức tin. Vì chỉ có đức tin là con đường duy nhất đưa ta đến với mầu nhiệm cực trọng này. Nơi bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu hằng chờ đợi chúng ta đến với Người. Trong hình bánh bé nhỏ, Chúa Giêsu chờ đợi ta rước lấy Người. Nhờ vậy, chúng ta sẽ được bao bọc trong ân sủng và được củng cố trong tình yêu của Người. Nhờ rước Thánh Thể, chúng ta sẽ thoát khỏi tình trạng dửng dưng, nguội lạnh; giúp chúng ta có nghị lực để xa tránh tội lỗi. Hơn thế nữa, Thánh Thể gia tăng sự sống siêu nhiên, làm cho sự sống ấy lớn mạnh và triển nở, gợi lên trong linh hồn lòng khát khao những thực tại vĩnh cửu: “Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ” (Ga 6,35).
 
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin nhận Thánh Thể Chúa là bánh trường sinh, và ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời. Xin Chúa thương ngự đến tâm hồn chúng con và ban cho chúng con sự sống của Chúa, để ngày càng tin yêu Chúa, nhờ đó, chúng con luôn có được sự sống trường sinh nơi con người chúng con. Amen.
 
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường