Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần III Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 6: 44-51: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn Manna trong sa mạc và đã chết...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN III PHỤC SINH B


NGÀY 19/04/2018


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6: 44-51)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Không ai đến được với Ta, nếu Cha Ta là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: “Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo”. Ai nghe lời giáo huấn của Chúa Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra. Đấng ấy đã thấy Cha. Ta bảo thật các ngươi : Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn Manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống dời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

SUY NIỆM

    Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa được sai đến trần gian để mang ơn cứu độ cho con người. 

    Hôm nay, tiếp tục diễn từ về bánh hằng sống, Chúa Giêsu bày tỏ cho nhân loại biết tình yêu của Chúa Cha và mời gọi con người thông dự vào tình yêu đó. Và để có thể đón nhận hồng ân to lớn như thế, con người cần phải kết hiệp với Chúa Giêsu. Vì chính Người đã hiến thịt mình cho chúng ta ăn: “Bánh tôi ban tặng, chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống”. 

    Quả vậy, Chúa Giêsu đã hiến mình trên thánh giá, Người chết cho tội của mỗi người chúng ta. Và Người đã phục sinh để chúng ta không còn phải sống trong tội lỗi và sự lôi kéo của các đam mê xác thịt nữa. Lời của thánh Phaolô tông đồ củng cố thêm niềm của chúng ta: “Người đã chết là chết đối với tội lỗi và một lần là đủ. Nay Người sống là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Chúa Giêsu Kitô” (Rm 6,10-11). Nơi Chúa Giêsu, Người quả là tấm bánh hằng sống được trao ban cho nhân loại. 

     Ngày nay, Chúa Giêsu Phục Sinh vẫn đang hiện diện và mời gọi chúng ta đón nhận chính Người nơi bàn tiệc Thánh Thể mà Giáo Hội cử hành mỗi ngày. Hãy mở lòng ra cho sự lôi kéo của chính Chúa Cha đến trong đời của mỗi người chúng ta. Đừng cưỡng lại tiếng nói của Thiên Chúa vẫn đang âm thầm vọng lên trong tâm hồn của mỗi người. Lắng nghe tiếng nói ấy và để cho tiếng nói ấy dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu Kitô qua bàn tiệc Thánh Thể, chắc chắc chúng ta sẽ đón nhận được sự sống thần linh tròn đầy, bất diệt và viên mãn như chính Người đã hứa ban. 

    Xin Chúa Giêsu Phục Sinh giúp mỗi người chúng con luôn ý thức hơn về sự hiện diện và tình yêu của Chúa nơi bí tích Thánh Thể mà chúng con tham dự. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường