Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần III Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 6: 44-51: Hôm nay Chúa Giêsu minh nhiên nói cho những người Do Thái biết về bản tính đích thực của Người. Người chính là Đấng phát xuất từ Thiên Chúa, đến trần gian để mang ơn cứu độ cho muôn loài.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN III PHỤC SINH B


NGÀY 22/04/2021


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6: 44-51)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Không ai đến được với Ta, nếu Cha Ta là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: “Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo”. Ai nghe lời giáo huấn của Chúa Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra. Đấng ấy đã thấy Cha. Ta bảo thật các ngươi : Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn Manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống dời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

SUY NIỆM

 

  “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”.

Hôm nay Chúa Giêsu minh nhiên nói cho những người Do Thái biết về bản tính đích thực của Người. Người chính là Đấng phát xuất từ Thiên Chúa, đến trần gian để mang ơn cứu độ cho muôn loài. Người là của ăn có thể thoả mãn mọi khát vọng thâm sâu nhất của con người. Quả vậy, chỉ những ai tin và đón nhận Đức Kitô thì mới có sự sống đời đời. 

Điều đáng nói là những lời rao giảng của Chúa Giêsu đã không được người Do Thái lúc bấy giờ chấp nhận. Họ tự mãn cho rằng, họ biết rõ thân thế của Chúa Giêsu: “Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả...”. Rõ ràng, tâm hồn và lý trí của họ không còn đủ khiêm tốn để có chỗ đón nhận mặc khải của Chúa Giêsu.

Suy gẫm đoạn Tin Mừng này, chúng có thể dễ dàng cho rằng mình không phản ứng như những người Do Thái xưa kia: từ khước không đón nhận Chúa Giêsu và giáo huấn của Người. Thế nhưng thực tế, thái độ và cách hành xử của chúng ta cũng không khác họ là bao! Không ít lần chúng ta xúc phạm hay đón nhận Thánh Thể của Chúa một cách bất xứng bởi những lầm lỗi của mình; không ít lần chúng ta mãi chạy theo những đam mê và lợi lộc trần thế này để rồi thờ ơ với lời mời gọi của Chúa Giêsu và đến với Người mà đón nhận sự sống vĩnh cửa trong tình yêu Người.

Hãy để cho Lời Chúa luôn giúp mỗi người chúng ta vững lòng tin vào Chúa Giêsu và năng kết hiệp với Người, nhất là qua việc siêng năng tham dự thánh lễ, hầu có thể nắm chắc niềm hy vọng được hưởng sự sống đời đời.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin thật Chúa là Bánh hằng sống từ trời xuống để nuôi dưỡng và nâng đỡ chúng con trên đường lữ thứ trần gian này. Xin cho chúng con luôn khao khát được kết hiệp với Chúa, đặc biệt qua bí tích Thánh Thể, để chúng con đủ sức bước đi về quê trời hưởng sự sống muôn đời. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường