Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần III Thường Niên A - GKGĐ GIáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 4: 21-25 Người nói với các ông: "Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao?

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ NĂM TUẦN III THƯỜNG NIÊN NĂM A

 


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mac-cô (Mc 4: 21-25)
 

Người nói với các ông: "Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? Vì chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày, chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sáng. Ai có tai nghe thì nghe!" Người nói với các ông: "Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất."


SUY NIỆM

Nói về ánh sáng, người ta thường liên tưởng đến cốt cách con người. Từ đó cũng liên tưởng đến đạo đức, văn hoá sự tốt lành thánh thiện của con người ấy. Nói đến cái đèn, người đời lại liên tưởng đến lòng tin, sức sống bên trong. Ánh lửa bập bùng bên ngoài toả ra ánh sáng, nhưng được đốt bởi chất dầu hay chất sáp bên trong. Ánh lửa sẽ không bùng lên, không thể chiếu sáng khi đèn không còn dầu. Cái chất bên trong quyết định ánh sáng có toả ra được không.

Chúa Giê-su hay dùng hình ảnh đèn, ánh sáng, men, muối, v.v. để diễn tả cái chất sống bên trong ấy.

Trong nhân gian, các tiền nhân của chúng ta hay dùng hình ảnh “chữ tâm” và “chữ tài” để nói lên cái phần quan trọng của con người. Đại thi hào Nguyễn Du nói: Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Cái tâm, cái cốt cách con người quan trọng lắm.

Nhìn vào thực trạng của xã hội ngày hôm nay, chúng ta thấy dường như ngược lại. Sự giả dối tràn lan trong xã hội. Vì chuộng hình thức bên ngoài, nên cuộc sống mang nặng tính trình diễn. Thế nhưng càng thích trình diễn, càng đầu tư cho hình thức bao nhiêu thì lại càng phản ánh chân thực cái trống rỗng bên trong, cái thối nát của xã hội phù hoa bấy nhiêu. Cuộc sống dân sự với vô vàn khẩu hiệu, biểu ngữ giăng đầy khắp nơi nhưng chủ yếu để trang trí, hô hào như cái loa phường. Cuộc sống tôn giáo lắm lúc cũng thấm nhiễm thói chuộng hình thức ấy nên người ta sẵn sàng làm đẹp bên ngoài mà quên mất cái tâm bên trong mình. “Chẳng có gì che dấu mà không được bày tỏ, chẳng có gì giấu kín mà không bị đưa ra ánh sáng”. Chúng ta đang làm cho ánh sáng bùng lên bằng chất bên trong hay chúng ta sẽ để cho ngọn đèn tắt ngúm vì hết dầu?

Lạy Chúa, xin cho chúng con toả sáng đèn tâm hồn của chúng con bằng đức tin, cậy, mến vào Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường