Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần III Thường Niên B - GKGĐ GIáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 4: 21-25 Sự công bằng của Chúa chính là việc Chúa sẽ trả lại cho chúng ta, sẽ thưởng công cho chúng ta đúng như chúng ta đã làm cho Chúa và cho người anh chị em mình.

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ NĂM TUẦN III THƯỜNG NIÊN NĂM B

 


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mac-cô (Mc 4: 21-25)
 

Người nói với các ông: "Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? Vì chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày, chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sáng. Ai có tai nghe thì nghe!" Người nói với các ông: "Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất."


SUY NIỆM

Nếu Thiên Chúa cũng đong cho chúng ta đấu mà chúng ta đong cho Chúa hoặc cho người anh chị em mình thì thử hỏi, ai sẽ được phần thưởng của Chúa? Nếu Chúa xét xử chúng ta cách công bằng không thôi, thì ai sẽ được rỗi linh hồn? 

Thật tuyệt vời khi Chúa cũng đong cho chúng ta đấu mà chúng ta đong cho anh chị em mình, và càng tuyệt vời hơn khi Chúa “còn cho anh em hơn nữa”. Chúa không chỉ đối xử công bằng với chúng ta mà Ngài còn đối xử với chúng ta bằng tình yêu và lòng thương xót vô bờ của Chúa nữa. 

Sự công bằng của Chúa chính là việc Chúa sẽ trả lại cho chúng ta, sẽ thưởng công cho chúng ta đúng như chúng ta đã làm cho Chúa và cho người anh chị em mình. Chúa thấy tất cả con người và cuộc sống, tâm hồn và việc làm của chúng ta. Nhưng Chúa cũng đối xử với những ai xa Chúa với lòng thương xót vô biên nếu người đó trở về với Ngài. Chúa sẽ cho hơn điều chúng ta có thể được nhận. 

Hãy thử hỏi chúng ta có gì? Cái gì trong thế giới này là của riêng chúng ta? Thân xác, linh hồn, hơi thở, sự sống, không khí, sự ấm áp của mặt trời, thức ăn… Nếu nhìn thật kỹ vào thấu đáo, chúng ta chẳng có gì cả, thế nhưng Chúa cho chúng ta tất cả những cái vốn dĩ là của Chúa để nó trở thành của chúng ta, Chúa cho chúng ta hết, ngay cả bản thân Chúa. Chúa cho chúng ta thêm bởi vì chúng ta nhận biết điều chúng ta có là của Chúa. Còn ai không biết cái mình đang có là của Chúa thì ngay cả Chúa họ cũng mất, và mất Chúa là mất hết, vì Chúa là nguồn gốc mọi sự.

Lạy Chúa, xin cho chúng con thêm, bởi vì chúng con biết mọi sự chúng con có là của Chúa. Xin cho chúng con thêm đức tin, thêm lòng mến Chúa, thêm tình yêu và ơn cứu độ của Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường