Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần III Thường Niên (Mc 4:21-25) - GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng hôm nay thánh Marcô đã dùng hình ảnh cụ thể của cây đèn để mời gọi chúng ta sống đức tin của chúng ta nơi Chúa. Khi nói đến cây đèn, thì phải khẳng định bản chất của cây đèn là để chiếu sáng, đức tin của chúng ta cũng được xác định như là căn tính của người Kitô hữu chúng ta.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ NĂM TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Ngày 26/01/2023

Thánh Timôthê và thánh Titô, giám mục - Lễ nhớ

GKGĐ Gp Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (4,21-25)

21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? 22 Vì chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày, chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sáng. 23 Ai có tai nghe thì nghe!” 24 Người nói với các ông: "Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. 25 Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất”.

SUY NIỆM

Rabindranath Tagore đã nói: “ Niềm tin là con chim cảm thấy ánh sáng khi bình minh còn tối ”. Câu nói của Tagore giúp cho chúng ta thấy sự đối chiếu rõ ràng giữa niềm tin và ánh sáng trong cách nghĩ thông thường hay Kitô hữu chúng ta là sự tương quan giữa đức tin và ánh sáng.

Tin mừng hôm nay thánh Marcô đã dùng hình ảnh cụ thể của cây đèn để mời gọi chúng ta sống đức tin của chúng ta nơi Chúa. Khi nói đến cây đèn, thì phải khẳng định bản chất của cây đèn là để chiếu sáng, đức tin của chúng ta cũng được xác định như là căn tính của người Kitô hữu chúng ta. Và như thế, cây đèn nhiệm vụ của nó là để chiếu sáng cho mọi người hay chiếu sáng cho một không gian, nếu cây đèn mà không thể chiếu sáng, thì trở nên vô nghĩa. Đời sống Kitô hữu khi đón nhận bí tích Rửa tội, chúng ta đón nhận đức tin và đức tin này phải được chiếu sáng bằng hành động cụ thể để mọi người nhìn thấy: “ Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời ” (Mt 5,16).

Chính vì vậy, bài học mà Chúa đã khuyến cáo chúng ta rằng: “ Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? ”. Khi đón nhận bí tích Rửa tội chúng ta được đón nhận ngọn nến sáng, tượng trưng cho hành trình đức tin mà chúng ta cần phải sống và chiếu sáng. Chúng ta đừng bao giờ để cho ánh sáng đức tin vụt tắt trong cuộc đời chúng ta, bởi giữa bao sóng gió của cuộc đời, chúng ta dễ dàng tuyệt vọng và chán nản. Ngay cả trong đời sống gia đình cũng vậy, đôi khi gặp phải những rắc rối hay bất hòa với nhau, chúng ta không hòa giải với nhau bằng ánh sáng của đức tin, tình yêu và sự tha thứ, ngược lại chúng ta lại chọn những giải pháp đối nghịch với đức tin của người Kitô hữu.

Xin Chúa luôn chiếu sáng nơi tâm hồn của mỗi người chúng ta sức mạnh của Thần Khí để chúng ta luôn bước đi trong ánh sáng của đức tin và Lời Chúa.