Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 5: 31-47: Những trang Thánh kinh không được đọc để thỏa mãn trí tò mò, hay để thỏa mãn trí thức. Vì Thánh Kinh không là bộ sách lịch sử, không là sách nghiên cứu về khoa học...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY B


NGÀY 15-03-2018
 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 5: 31-47)

31 Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật.32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật.33 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật.34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ.35 Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian.36 Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.37 Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người.38 Các ông đã không để cho lờNgười ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến.39 Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi.40 Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống.41 Tôi không cần người đời tôn vinh.42 Nhưng tôi biết: các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa.43 Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận.44 Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được?45 Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy.46 Vì nếu các ông tin ông Mô-sê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi.47 Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói? "

SUY NIỆM

Chúa Giêsu nói với những người Do Thái rằng, Người là nguồn sự sống, và đây là các chứng cứ: 

    - Gioan Tẩy Giả làm chứng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế đến từ Thiên Chúa.

    - Các công việc Chúa Giêsu làm hay các phép lạ của Người cho thấy Người là Thiên Chúa.

    - Chúa Cha cũng lên tiếng làm chứng về Chúa Giêsu. 

Nhưng những người Do Thái không nghe được tiếng Chúa Cha, cũng không bao giờ thấy tôn nhan Ngài. Lý do là vì họ “không để cho lời của Chúa ở mãi trong lòng”, do đó, họ không nghe thấy điều Thiên Chúa làm chứng cho Chúa Giêsu nên họ không đến với Người cũng như không tin vào Người. Kết quả là họ không có được sự sống đời đời, nghĩa là không được cứu độ.

Hôm nay, Chúa Giêsu cũng muốn nói với bạn rằng, Người là Đấng Cứu Độ của loài người, nhưng Người có là Đấng Cứu Độ của riêng bạn hay không, điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào việc bạn có tin nhận và dấn thân đi theo Người hay không. Đây là mối tương giao hoàn toàn cá vị giữa bạn và Người, và Chúa cần một mối tương giao như thế để Người có thể ban sự sống đời đời cho bạn.

Có thể từ thuở bé, bạn đã được rửa tội nhờ đức tin của cộng đoàn, nhưng để cho sự sống thần linh mà bạn lãnh nhận trong bí tích Rửa tội được lớn lên và sinh hoa kết quả, bạn phải có một mối tương quan hoàn toàn riêng tư với Thiên Chúa.

Nhưng làm sao bạn biết được và tin theo Chúa Giêsu nếu Chúa Cha không lôi kéo bạn và, qua Thánh Thần của Ngài, làm cho bạn hiểu được mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô bằng tiếng nói nhiệm mầu của Người trong linh hồn bạn? Điều kiện để bạn có thể nghe được tiếng Thiên Chúa Cha, đó là bạn phải để cho “lời của Ngài ở mãi trong lòng” bạn.

Chuyên cần cầu nguyện dựa trên một đoạn Tin Mừng và lập đi lập lại một câu Tin Mừng nào đó là một cách “làm cho Lời cư ngụ” với bạn. Vậy hãy cầm lấy quyển Thánh Kinh lên và hãy đọc, và rồi bạn sẽ nghe được Thiên Chúa nói với bạn về Đức Giêsu Kitô - Đấng Cứu Độ duy nhất mà ngoài Người ra, bạn không thể tìm được sự sống mà linh hồn bạn khao khát, ở bất cứ nơi nào khác.

Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe, bởi Chúa có lời ban sự sống đời đời. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường