Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 5: 31-47:  “Tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng: Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Ngài cũng đã làm chứng cho tôi”

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY C


NGÀY 04-04-2019
 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 5: 31-47)

31 Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật.32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật.33 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật.34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ.35 Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian.36 Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.37 Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người.38 Các ông đã không để cho lờNgười ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến.39 Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi.40 Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống.41 Tôi không cần người đời tôn vinh.42 Nhưng tôi biết: các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa.43 Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận.44 Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được?45 Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy.46 Vì nếu các ông tin ông Mô-sê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi.47 Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói? "

SUY NIỆM

Cứng lòng tin là tình trạng của những người Do Thái thời Chúa Giêsu, đặt biệt là những người Pharisiêu và Luật sĩ. Để tin vào Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, họ đã đòi phép lạ, và Chúa Giêsu đã thực hiện nhiều phép lạ cho họ. Họ đòi dấu chỉ, và Chúa Giêsu cũng cho họ thấy những dấu chỉ. Còn trong bài Tin Mừng hôm nay, họ đã đòi có người làm chứng, Chúa Giêsu đã dẫn chứng ra tất cả các ngôn sứ đều nói về Người, và nhân chứng rõ ràng nhất là Gioan Tẩy Giả, nhưng họ vẫn không tin; sau cùng, Chúa Giêsu nại đến nhân chứng quan trọng nhất là chính Thiên Chúa Cha, Người nói: “Tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng: Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Ngài cũng đã làm chứng cho tôi” (Ga 5, 36-37a). 

Với những nhân chứng, dấu chỉ và nhiều phép lạ như vậy mà người Do Thái vẫn không tin, đó là vì họ sợ phải thay đổi cuộc sống, phải thay đổi những đam mê của họ. Đặc biệt đối với những người Luật sĩ và Pharisiêu, một khi đã tin vào Chúa thì họ sẽ bị mất chức vị, quyền lợi mà họ đang có. Họ sẳn sàng thỏa hiệp loại bỏ ánh sáng chân lý, để chọn bóng tối. Họ sẳn sàng loại trừ, đóng đinh và giết chết Chúa trên thập giá để họ có thể giữ lại quyền lợi chức vụ của mình. 

Lạy Chúa, ước chi hôm nay chúng con luôn biết nghe tiếng Chúa và đừng cứng lòng nữa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường