Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần IV Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1: 67-79:  “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ísrael, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Đavid, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta”. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN IV MÙA VỌNG B

 

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Luca (Lc 1: 67-79)
 
67 Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Da-ca-ri-a, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng:68 "Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.69 Từ dòng dõi trung thần Đa-vít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,70 như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa:71 sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;72 sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước;73 Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,74 và cho ta chẳng còn sợ hãi,75 để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người, mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.76 Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,77 bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên.78 Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,79 soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an".

Suy niệm
 

Chúc tụng hay tạ ơn luôn là hành vi rất cần thiết trong cuộc sống của con người. Tuy nhiên lời chúc tụng không chỉ dừng lại trong mối tương giao của con người với nhau, mà nó cũng diễn tả cho chúng ta một chiều sâu trong chiều kích thiêng liêng.

Bài Tin Mừng của ngày hôm nay trình thuật cho chúng ta thấy viễn cảnh ông Dacaria chúc tụng Thiên Chúa về tất cả hồng ân mà Chúa ban cho ông và cho nhân loại. Lời chúc tụng này không chỉ dừng lại ở một cảm xúc bất chợt, nhưng cả hành trình đức tin, sự khát khao, tình yêu mến và ngay cả những yếu đuối mà ông đã vấp phải trong hành trình đức tin khi ông đối diện với Thiên Chúa.

 “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ísrael, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Đavid, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta”. Trong lời ca tụng trên đây, Dacaria như người đại diện, trước hết, nói lên lời tán tụng lòng từ bi của Thiên Chúa bắt đầu cứu rỗi muôn dân, tiếp đến là bày tỏ niềm hân hoan chờ đợi ngày Con Thiên Chúa giáng trần thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa.

Như thế, tâm tình của Dacaria năm xưa mở ra cho chúng ta thấy con đường đầy hy vọng mà Thiên Chúa luôn yêu thương và trao ban cho con người. Ước gì trong lúc này đây, chúng ta luôn chuẩn bị tâm hồn đón mừng kỷ niệm con Thiên Chúa giáng trần, đồng thời chúng ta đừng quên nghĩ đến tình yêu và muôn ơn lành của Thiên Chúa luôn đổ tràn trên chúng ta. Chúng ta hãy khao khát sống và phụng sự Thiên Chúa bằng đời sống thánh thiện, công chính mọi ngày trước nhan Ngài.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường