Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 13: 16-20:  Khi Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, Chúa đã truyền dạy hai điều: các con hãy rửa chân cho nhau tức là hãy phục vụ cho nhau; và các con hãy tiếp đón sứ giả đem Lời Chúa và Mình Thánh Chúa đến cho mình.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN IV PHỤC SINH C


NGÀY 16/05/2019Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 13: 16-20)

Sau khi đã rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông rằng: “Thầy bào thật cho các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ; kẻ được sai đi không trọng hơn Đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó và thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì Thầy biết những kẻ thầy đã chọn. Nhưng lời Thánh Kinh sau đây phải được ứng nghiệm: chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ gót lên đạp Ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến. Để một khi sự việc xảy đến, các con tin rằng: Thầy là ai. Thầy bảo thật các con: Ai đón nhận kẻ Thầy sai đến là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Đấng đã sai Thầy”.

SUY NIỆM


Khi Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, Chúa đã truyền dạy hai điều: các con hãy rửa chân cho nhau tức là hãy phục vụ cho nhau; và các con hãy tiếp đón sứ giả đem Lời Chúa và Mình Thánh Chúa đến cho mình.

     Trước hết, hãy rửa chân cho nhau hay là hãy phục vụ cho nhau. Chúa Giêsu đã luôn làm như thế, Người dạy các Tông đồ như thế và mỗi Kitô hữu chúng ta cũng phải noi theo gương mẫu đó. Phục vụ cho nhau, nó không phải là một nghi thức nhưng là điều phải thực hành mỗi ngày trong đời sống chúng ta. Trong gia đình mỗi người, trong môi trường mà mình hiện diện, không thiếu những cơ hội để chúng ta sống điều Chúa dạy, hãy khiêm nhường phục vụ người khác.

     Thứ hai, đón tiếp sứ giả của Chúa. Khi đón tiếp như vậy là chúng ta đón tiếp chính Chúa. Chúa Giêsu muốn chúng ta sống cởi mở, hiệp thông với nhau, với Giáo Hội và với Chúa. Việc chúng ta đi theo Chúa luôn, trước tiên, là Chúa đưa chúng ta đi theo. Không hiệp thông với Chúa sao chúng ta đủ sức đi cùng. Đi theo Chúa luôn, cũng đồng thời, là cùng đi với những người đi theo Chúa. Hiệp thông với Giáo Hội thì giống như để mình được nối kết trong một sợi dây của những người leo núi. Không hiệp thông với Giáo Hội thì chúng ta sẽ bị rớt lại vì biết bao khó khăn của hành trình leo núi.

Lạy Chúa, xin cho gia đình chúng con luôn sống trong yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Tình yêu thương trong gia đình là biểu hiện rõ nét nhất cho khả năng chúng con có thể sống yêu thương trong xã hội. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường